« Najít podobné dokumenty

Obec Opolany - Nová výzva k podání nabídky “Pořízení štěpkovače a kontejnerů na BRKO do obce Opolany“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Opolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Místní akční skupina Zálabí, z. s.
Úvod - Místní akční skupina ZálabíJestřabí Lhota
Volárna
Němčice
Konárovice
Krakovany
Choťovice
Dománovice
Dobšice
Publikováno 13.11.2020
Obec Tři Dvory vyhlašuje výběrové řízení na pracovníka při údržbě obce.Požadavky: výuční list – nejlépe zámečník,zedník nebo elektrikář řidičský průkaz sk.B a T (podmínkou) slušné vystupování Profesní životopis,fotokopii výučního listu a čestné prohlášení o bezúhonnosti doručte do 15.12.2020 na Obecní úřad ve Třech Dvorech.Nástup možný od 1.1 <.>
Publikováno 9.10.2020
Ve dnech 6.– 8.10.2020 proběhlo hlasování členů Rady MAS týkající se schválení projektů k 5.výzvě PRV,které vybrala a obodovala Výběrová komise MAS Zálabí.Hlasování proběhlo formou „per rollam“.Výsledkem hlasování je schválení jednoho projektu,který bude postoupen řídícímu orgánu (SZIF).Schválené a neschválené projekty PRV: Seznam vyb projektů Zápis z hlasování Rady MAS: Zápis
Místní akční skupina Zálabí,z.s.vyhlašuje výběrové řízení na pozici “Projektový manažer pro Program rozvoje venkova“.Strukturované životopisy a motivační dopisy mohou uchazeči zasílat do 22.9.2020 na e-mailovou adresu mas@maszalabi.eu.Znění výběrového řízení včetně požadavků  a dalších informací je ke stažení ZDE <.>
Pětasedmdesát učitelů základních a mateřských škol z Nymburska,Kolínska,Poděbradska a Mladoboleslavska se zúčastnilo od 17.do 20.srpna 2020 Inspirativní letní školy v Poděbradech.Tuto příležitost k dalšímu vzdělávání během letních prázdnin jim společně nabídly čtyři Místní akční plány vzdělávání (MAP),projekty napomáhající zvyšování kvality předškolního a základního vzdělávání ve zmíněných správních obvodech.Realizační týmy MAP přizvaly
V první polovině roku 2019 prováděla Místní akční skupina Zálabí tzv.střednědobou evaluaci za účelem  zhodnocení stavu realizace a naplňování cílů Strategie CLLD pro území MAS Zálabí.Předmětem tohoto povinného sebehodnocení bylo zodpovědět si např.následující otázky: Jsou cíle Strategie stále platné a dosažitelné? Jdeme správnou cestou? Realizuje...
Navštivte také
Úvod - Místní akční skupina ZálabíJestřabí Lhota
Volárna
Němčice
Konárovice
Krakovany
Choťovice
Dománovice
Dobšice
Publikováno 13.11.2020
Obec Tři Dvory vyhlašuje výběrové řízení na pracovníka při údržbě obce.Požadavky: výuční list – nejlépe zámečník,zedník nebo elektrikář řidičský průkaz sk.B a T (podmínkou) slušné vystupování Profesní životopis,fotokopii výučního listu a čestné prohlášení o bezúhonnosti doručte do 15.12.2020 na Obecní úřad ve Třech Dvorech.Nástup možný od 1.1 <.>
Publikováno 9.10.2020
Ve dnech 6.– 8.10.2020 proběhlo hlasování členů Rady MAS týkající se schválení projektů k 5.výzvě PRV,které vybrala a obodovala Výběrová komise MAS Zálabí.Hlasování proběhlo formou „per rollam“.Výsledkem hlasování je schválení jednoho projektu,který bude postoupen řídícímu orgánu (SZIF).Schválené a neschválené projekty PRV: Seznam vyb projektů Zápis z hlasování Rady MAS: Zápis
Místní akční skupina Zálabí,z.s.vyhlašuje výběrové řízení na pozici “Projektový manažer pro Program rozvoje venkova“.Strukturované životopisy a motivační dopisy mohou uchazeči zasílat do 22.9.2020 na e-mailovou adresu mas@maszalabi.eu.Znění výběrového řízení včetně požadavků  a dalších informací je ke stažení ZDE <.>
Pětasedmdesát učitelů základních a mateřských škol z Nymburska,Kolínska,Poděbradska a Mladoboleslavska se zúčastnilo od 17.do 20.srpna 2020 Inspirativní letní školy v Poděbradech.Tuto příležitost k dalšímu vzdělávání během letních prázdnin jim společně nabídly čtyři Místní akční plány vzdělávání (MAP),projekty napomáhající zvyšování kvality předškolního a základního vzdělávání ve zmíněných správních obvodech.Realizační týmy MAP přizvaly
V první polovině roku 2019 prováděla Místní akční skupina Zálabí tzv.střednědobou evaluaci za účelem  zhodnocení stavu realizace a naplňování cílů Strategie CLLD pro území MAS Zálabí.Předmětem tohoto povinného sebehodnocení bylo zodpovědět si např.následující otázky: Jsou cíle Strategie stále platné a dosažitelné? Jdeme správnou cestou? Realizuje...
P7_TS_Opolany_126_stepkovac.xlsx
List1
Štěpkovač
Technická specifikace- popis a parametry Požadavek zadavatele Nabídka parametry
(přesná číselná hodnota parametru + ANO/NE
Max.průměr štěpkovaného materiálu min.150 mm
Vstupní otvor min.160 mm x 160 mm
Benzínový motor ano
Maximální výkon motoru min.16 kW
Štěpkovaný max.výkon min 3,5 tuny/hod
2 plně tvrzené oboustranné nože ano
Rychlost rotoru min.1800 otáček /minuta
Typ podávání dva přítlačné válce ano
Zpětný chod přítlačných válců ano
Automaticky řízený posun materiálu ano
Spínač posuvu materiálu po obou stranách násypky ano
Centrální mazání ano
Kapacita nádrže min.16 l
Počítadlo motohodin ano
Stroj na vlastním podvozku ano
Hmotnost max.750 kg
Tažné zařízení,agregát na kouli ano
<br> VOK 10 m3 (4 ks - celkem min.40 m3)
Požadavek na výkon nebo funkci Minimální požadované vlastnosti Nabídka
ANO/NE
Parametr
(číselný údaj)
objem min.10 m3
délka x šířka x min.výška (mm) 3600 x 2000 x min.1400
průměr natahovacího háku h 1000 (mm) 40
natahování typ A
tloušťka plechů podlaha/bočnice (mm) 3/3
výztužení bočnic horizontálně prolamované
vrchní lem vyohýbaná bočnice
rozteč výztuh podlaha 500 mm
profil výztuh podlaha U 80x50x3
typ lyžiny UPN 140
zadní trámec UPN 100
rolny 2 ks délka 180 mm tr 133x6
čep rolen mazaný průměr 40 mm
provedení vrat 2křídlá
zavírání vrat S/2 hák
háčky na plachtu ano/ca 300 mm zvrchu
centrální jištění vrat ano/1křídlo
základní a vrchní nástřik min 90 mikronů/RAL…
reflexní výstražné polepy po všech stranách
VOK 14 m3 (4 ks - celkem min.56 m3)
Požadavek na výkon nebo funkci Minimální požadované vlastnosti Nabídka
ANO/NE
Parametr
(číselný údaj)
objem min.14m3
délka x šířka x min.výška (mm) 3600 x 2000 x min.1950
průměr natahovacího háku h 1000 (mm) 40
natahování typ A
tloušťka plechů podlaha/bočnice (mm) 3/3
výztužení bočnic horizontálně prolamované
vrchní lem vyohýbaná bočnice
rozteč výztuh podlaha 500 mm
profil výztuh podlaha U 80x50x3
typ lyžiny UPN 140
zadní trámec UPN 100
rolny 2 ks délka 180 mm tr 133x6
čep rolen mazaný průměr 40 m...
P6 Slepy rozpocet.xls
Rozpočet
ROZPOČET
Název veřejné zakázky: „Pořízení štěpkovače a kontejnerů na BRKO do obce Opolany“
<br>
Počet ks Jednotková XXXX XXX DPH Celková XXXX XXX DPH DPH XX % Celková cena včetně DPH
Dodávka kontejneru velkoobjemového o objemu min.10 m3 4 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Dodávka kontejneru velkoobjemového o objemu min.14 m3 4 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Dodávka štěpkovače 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
<br> Doprava,vykládka a uskladnění $0.00 $0.00 $0.00
Praktická ukázka a zaškolení obsluhy $0.00 $0.00 $0.00
<br> Cena dodávky celkem bez DPH $0.00
DPH 21% $0.00
Cena dodávky celkem vč.DPH $0.00
<br>
Datum: ……………………………
<br>
<br>
Razítko a podpis: ……………………………
P5 Vzorova kupni smlouva.doc
EVROPSKA UNIE
Fond soudrinosti
Operaénl’ program Zivotnl' prostfedl’
<br>
<br>
<br> KUPNÍ SMLOUVA č.…………………
<br> Smluvní strany
Odběratel
Subjekt:
<br>
<br> Obec Opolany
Sídlo:
<br>
<br> Opolany 68,289 07 Libice nad Cidlinou
Identifikační číslo:
<br> 00239542
DIČ:
<br>
<br> CZ00239542
Bankovní spojení:
<br> ……………………………
Osoba oprávněná jednat:
<br> XXX XXXXXXX,starosta obce
Telefon:
<br>
<br> +XXX XXX XXX XXX; +420 325 637 147
Email,webové stránky:
<br> obec@opolany.cz,starosta@opolany.cz,http://www.opolany.cz/
(dále jen „odběratel“)
a
<br> Dodavatel
Subjekt:
<br>
<br>
……
Sídlo:
<br>
<br>
……
Právní forma:
<br>
<br> ……
Identifikační číslo:
<br>
……
Daňové identifikační číslo:
<br> ……
Bankovní spojení:
<br>
……
Zástupce:
<br>
<br> ……
Telefon:
<br>
<br>
……
E-mail:
<br>
<br>
……
Zapsaný v obchodním rejstříku
<br> (dále jen „dodavatel“)
<br> uzavřely níže uvedeného dne,měsíce a roku ve smyslu Zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku,ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu
<br> I.Předmět smlouvy
<br> 1.Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli a převést na něj vlastnické právo ke zboží a službám,jež jsou předmětem realizace veřejné zakázky „Pořízení štěpkovače a kontejnerů na BRKO do obce Opolany“ v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a v souladu s nabídkou dodavatele <.>
2.Podrobný soupis zboží,které je předmětem zakázky,je uveden v Technické specifikaci,jehož součástí jsou technické listy včetně výrobního označení a označení výrobce a tvoří přílohu této smlouvy <.>
<br> 3.Závazek dodavatele zahrnuje zejména dodání veškerého zboží řádně bez vad a nedodělků,dopravu zboží a osob,montáž tohoto zboží,u kterého se to vyžaduje,úklid po montáži a ekologickou likvidaci obalů vzniklých při plnění této smlouvy <.>
4.Odběratel se zavazuje od dodavatele uvedené zboží převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit dodavateli dohodnutou celkovou cenu <.>
<br> II.Podmínky plnění předmětu smlouvy
<br> 1.Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží dle specifikace uv...
P1-P4 Prilohy.doc
EVROPSKA UNIE
Fond soudrinosti
Operaénl’ program Zivotnl' prostfedl’
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
EVROPSKA UNIE
Fond soudrinosti
Operaénl’ program Zivotnl' prostfedl’
<br>
<br>
<br> Příloha č.1
Krycí list nabídky
na akci:
<br>,<,> Pořízení štěpkovače a kontejnerů na BRKO do obce Opolany“
Údaje o účastníkovi
Obchodní firma nebo název
(jedná-li se o právnickou osobu)
<br> Obchodní firma nebo jméno a příjmení
<br> (jedná-li se o fyzickou osobu)
<br>
Sídlo
<br> (jedná-li se o právnickou osobu)
<br> Místo podnikání,popř.místo trvalého pobytu
(jedná-li se o fyzickou osobu)
<br>
Korespondenční adresa (v případě,zda se liší od sídla společnosti/místa podnikání či trvalého pobytu)
<br>
<br>
Právní forma
<br>
IČ
<br>
DIČ
<br>
Telefon
<br>
Fax
<br>
E-mail
<br>
Kontaktní osoba pro
<br> jednání ve věci nabídky
<br>
<br> Cenová nabídka
<br> Nabídková XXXX XXX DPH
<br> Kč
<br> DPH XX %
<br> Kč
<br> Nabídková cena včetně DPH
<br> Kč
<br>
Cena je nejvýše přípustná,konečná a platná po celou dobu plnění zakázky <.>
V ………………….<.> dne ……………
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ……………………………… <.>
<br> jméno a podpis
<br> osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka
Příloha č.2
Čestné prohlášení k základní způsobilosti
Čestně prohlašuji,že jako účastník veřejné zakázky splňuji základní způsobilost požadovanou zadavatelem:
<br> 1.Základní způsobilost: Jsme dodavatelem který:
<br> a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k zákonu č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží <,>
<br> b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek <,>
<br> c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění <,>
<br> d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na ...
NOVA_Vyzva_ZD_stepkovac_kontejnery_Opolany.pdf
*** * * * * * **** EVRoPSKÁ UNIE Fond soudžnosti operační program Žvotní prostředí vÝzvd,K PoDÁNÍ NanÍDEK A TExTovÁ čÁsr ZAD^vAcÍ DoKUMENTACE Veřejná zakázkamalého rozsahu na dodávky s názvem:.<.> Pořízení štěpkovače a konteinerů na BRKO do obce Opolanv" Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky.Nejedná se o zadávaciÍízeni dle zákona č.zákona č,<.> 134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek(dálejen zákon).obsahuje-li tato zadávací dokumentace odkaz na zákon,pouŽije se příslušné ustanovení zákona analogicky.To však nemamená,že Zadavate| zadává veřejnou zakázku v režimu zákona.Veřejná zakázka je zadána dle dokumentu,<,> Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v oPŽP 2014-2020*,kteý obsahuje podklady pro podání Žádosti o dotaci a musí se podaná nabídka jimi řídit' Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s jedním vybraným dodavatelem,na jejímž zák|adě bude pro zadavatele provedena dodávka.OBSAH: l.Lhůta a místo pro podání nabídek,otevírání obálek.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2.Identifikační údaje veřejného zadavate|e 3.Zadáv aci dokumentace 5.Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 6.Poddodavatelé 7.Způsob zpracování nabídkové ceny l0.Podmínky a poŽadavky na zpracování nabídky.<.>.'.<.> l l.Posouzení a hodnocení nabídek.12.Další práva apožadavky zadavatele l3.Poslrytnutí součinnosti vybraného účastníka k uzavření smlouvy.<.>.<.>.<.>.l 4.Záv ěrečné ustanovení l5.Přílohy zadáyaci dokumentace 1.Lhůta a místo pro podání nabídek" otevírání obálek Datum odeslání písemné výzvyz 20,11.2020 Konec lhůty pro podání nabídek; 07.12.2020 do 10:00 hod.Místo pro podání nabídky: Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kunýmí sluŽbou na adresu: obec opolany,opolany 68,289 07 Libice nad Cidlinou,případně po telefonické dohodě osobně natel: +420 607 987 467; +420 325 637 |47.otevírání obálek s nabídkami obálky s nabídkami účastníků qýběrového řízení budou otevírány dne 07.12.2020 v 10:05 hod <.>,na obecním úřadě Opolany 68,289 07 Libice nad Cidlinou...

Načteno

edesky.cz/d/4285968

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Opolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz