« Najít podobné dokumenty

Obec Jílovice - Zápis z XIII. zasedání zastupitelstva konaného 23.9.2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jílovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z XIII. zasedání zastupitelstva - 23.9.2020.pdf [0,12 MB]
Zápis z XIII.zasedání zastupitelstva obce,které se konalo dne 23.září 2020 v Jílovicích
<br>
<br> Místo konání: KD Jílovice
<br> Začátek: 18.00 hod <.>
<br> Zasedání řídil: starostka Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Hosté: Mgr.XXXX XXXXX
<br> Omluveni: XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br> Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno dle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <,>
<br> přítomno bylo 10 zastupitelů,což je nadpoloviční většina členů zastupitelstva.Zastupitelstvo
<br> bylo usnášení schopné <.>
<br>
<br> Návrh na ověřovatele zápisu: Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Program:
<br> X) zahájení,informace z Rady obce
2) úprava chodníků,zábradlí a zpevněných ploch před ZŠ a MŠ Jílovice
3) nové jednání o umístění multifunkčního hřiště v Jílovicích
4) žádosti o koupi pozemků
5) prodej pozemků
6) jednání o soukromých pozemcích pod silnicí v Nepomuku – 31.12.2020 končí pacht
7) návrh k projednání určité formy odměny pro občany,kteří se dobrovolně a na své
<br> náklady snaží zvelebit okolí naší obce
<br> 8) výběr dodavatele na dodávku a montáž průmyslových sekčních vrat pro akci
„Přístavba garáže pro hasičské auto“
<br> 9) žádost o poskytnutí příspěvku – Hospic sv.XXXX N.Neumanna,o.p.s <.>
10) Veřejná vyhláška,Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního
<br> plánu Borovany
<br> 11) Veřejná vyhláška,Opatření obecné povahy Obce Olešnice – změna č.2 územního
plánu Olešnice
<br> 12) výběr dodavatele vybavení pro JSDH Kojákovice
13) informace z obce
14) závěr
<br>
<br>
<br> K bodu 1)
<br> Hlasování o návrhu na ověřovatele zápisu <.>
<br>
<br> Usnesení č.260/2020
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Ing.Miroslava Zemana a pana Václava
<br> Mejdrecha <.>
<br> Hlasování o návrhu: pro 10,proti 0,zdržel se 0 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Hlasování o programu jednání zastupitelstva obce <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Přidat do programu bod číslo 12) výběr dodavatele vybavení pro JSDH Kojákovice a po...

Načteno

edesky.cz/d/4285959

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná vyhláška   Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jílovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz