« Najít podobné dokumenty

Obec Meclov - Pozvánka na 17. shromáždění zástupců členských obcí VSOD + Návrh rozpočtu VSOD 2021 + Návrh střednědobého výhledu rozpočtu VSOD 2022-24

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Meclov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu VSOD 2022-24
Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka (VSOD)
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku na období 2022—2024
<br> Příjmy 2022 2023 2024 Paragraf Poiožka Název K Č Kč Kč 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 43 500,00 44 000,00 45 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Pňíímy celkem 45 500,00 47 000500 4500000 Výdaje 2022 2023 2024 Paragraf Položka Název Kč Kč Kč 2310 Pitná voda 91 700,00 92 000,00 92 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Výdaje celkem 94 200,00 94 500,00 9450000 Rozdíl mezi příjmy a výdaji -47 700,00 -47 500,00 „45 500,00 Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen : přebytku hospodaření předchozích let Financování 2022 2023 2024 Paragraf Položka Název Kč Kč KČ 8115 Změna stavu krátkodob.prostř.na bank.účtech 48 200,00 47 500,00 46 500,00 Financování celkem 48 200,00 47“ 500,00; 46 500,00
<br> Schváleno 17.Shromážděním zástupců členských obcí dne 17.12.2020
<br> 344 78 Domažlice iČO: 03230333
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
<br> V ohosnodářský svazek obci Domažiicka Sidia: Bezděkovské předměstí 388 <.>
<br> Bc.Hana alachovičová,předseda svazku
Návrh rozpočtu VSOD 2021
Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka (VSOD)
<br> Návrh rozpočtu svazku na rok 2021
<br> schválený očekávaná návrh rozpočtu Příjmy rozpočet 2020 skutečnost 2020 2021 paragraf položka Název Kč Kč Kč Neinvestiční přijaté transfery 42 000,00 42 100,00 43 000,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 42 000,00 42 100,00 43 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 195 000,00 321 500,00 4 000,00 2141 PřUmy z úroků 195 000,00 321 500,00 4 000,00
<br> Výdaje
<br> paragraf položka 2310 Pitná voda
<br> Poštovní sI
<br> Nákup ostatních služeb
<br> Pohoštění
<br> 5161 5169 5175
<br> Obecné a
<br> 5163 Služby peněžních ústavů
<br> : finančních operaci
<br> schválený rozpočet 2020 Kč
<br> 91 000,00 500,00 90 000,00 500,00
<br> 2 500 <,>
<br> 2 500 <,>
<br> očekávaná
<br> skutečnost 2020 Kč
<br> 91 500,00 500,00 91 000,00 500,00
<br> 2 500,2 500,00
<br> návrh rozpočtu 2021 Kč 91 700,00 500,91 000,200,2 500,2 500,00
<br> |Rozdí| mezi příjmy a výdaji 0,00 269 600,00l 47 200,00I schválený očekávaná návrh rozpočtu Financování rozpočet 2020 skutečnost 2020 2021 paragraf položka Název Kč Kč Kč Financování 143 500,00 269 600,00 47 200,00 8115 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech 143 500,00 269 600,00 47 200,00
<br> V Domažlicích dne Vod ospodářský svazek obcí Domažllcka idle: Bezděkovské předměstl 388.344 78 Domažlice
<br> IČO: 03230333 Bc.XXXX XXXXXXXXXXXXX,předseda svazku _!
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:
Pozvánka na 17. shromáždění zástupců členských obcí VSOD
POZVÁNKA
<br> na 17.Shromáždění zástupců členských obcí VSOD (Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka) lČ: 03230333 se sídlem Bezděkovské předměstí 388,344 78 Domažlice zapsaného v registru Krajského úřadu Plzeňského kraje č,218/2014 ldále také jen "svazek" nebo „VSOD'W'
<br> konaného dne 17.12.2020 od 10:00 hodin
<br> v Městském kulturním středisku Holýšov
<br> ve velkém sále MKS
<br> na adrese Americká 516,Holýšov 345 52
<br> Navržený program iednání: 1.Zahájení,schválení programu,volby ověřovatele zápisu 2.Kontrola usnesení 3.Plnění rozpočtu svazku 4.Návrh rozpočtu svazku na rok 2021 5.Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku na roky 2022 — 2024 6.Přistoupení nových členů — Horni Kamenice,Koloveč,Nevolice,Spáňov ?.Různé
<br> Vodohospodůhký svazek n__ toko sídlo: Bezděkovské předměstí 3,344 78 Domaůiee lČO: 03230333
<br> V Holýšově 20.11.2020
<br> / By Hana Valacho/vičová - předsedkyně VSOD
<br> Zveřejněno dne:

Načteno

edesky.cz/d/4285881

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Meclov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz