« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Ponávka, Office Box A4, k.ú. Trnitá, okr. Brno-město - zveřejnění oznámení záměru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ponávka, Office Box A4, k.ú. Trnitá, okr. Brno-město - zveřejnění oznámení záměru
Úřad městské části města Brna Bmo - “ih Mariánské nám.1%,617 00 Brno
<br> 20 'H— 2020 Krajský úřad Jihomoravského kraje cl.M Wl
<br> Odbor životního prostředí Příloha: WM JM
<br> DOŠLO
<br> Žerotínovo nám.3,601 82 Brno
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Č.j.: JMK 152956/2020
<br> Sp.zn.: S-JMK 146894/2020 OŽP/Rich Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.XX.2020
<br> „Ponávka,Office Box A4“,k.ú.Trnitá,okr.Brno-město — zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č.100/2001 Sb <.>,oposuzování vlivů na životní prostředí,ve
<br> v.vr
<br> znění pozdejsmh předpisů,a zahájení zjišťovacího řízení <.>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „krajský úřad") jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení 9 20 písm.b) a 5 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 21.10.2020 oznámení společnosti CTP Invest,spol.s r.o <.>,se sídlem Central Trade Park D1,396 01 Humpolec,IČ 26166453,doplněné dne 03.11.2020,o záměru „Ponávka,Office Box A4",k.ú.Trnitá,okr.Brno— město (dále jen „oznámení záměru") <.>
<br> Zpracovatelem oznámení záměru je Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX (autorizovaná osoba dle zákona).Záměr naplňuje dikci bodu uvedeného v příloze č.1 zákona v kategorii „ (zjišťovací řízení) pod číslem 109 — Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného limitu parkovacích stání v součtu pro celou stavbu (500 míst) <.>
<br> Uvedený záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle ustanovení 5 7 zákona <.>
<br> Krajský úřad zasílá ve smyslu ustanovení 5 6 odst.7 zákona v příloze oznámení záměru zpracované podle přílohy č.3 zákona dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům <.>
<br> Krajský úřad upozorňuje dotčené Statutární město Brno,MČ Brno-jih na povinnost dle ustanovení 5 16 odst.2 zákona vyvěsit informaci o obdrženém oznámení záměru a otom,kdy a kde je možné do něj nahlížet,neprodleně po jeho obdržení na své úřední d...

Načteno

edesky.cz/d/4285524


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz