« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
č.j.MMB/0486341/2020/Vich
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Úřad mam usti mut- Bm.Bmo 31h Mariánské nám.1.817 (X) Brno
<br> Majetkový odbor MMB „Příloha:
<br> 9 1 9—11" 2020 Š MW
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo je přenechat iako výprosu a
<br> záměr obce smluvně zřídit právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením & 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> prodej pozemků
<br> - p.č.249/2 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 29 m2
<br> - p.č.250 travní porost o výměře 192 (rozdělený na části 95 m2 + 97 m2) - p.č.251/2 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 38 m2
<br> vše v k.ú.Žebětín
<br> \'ÝKAZ DOSAVADNÍHO A Noví—rno STAVU ÚDAJÚ KATASTRU Nmovnosrí
<br> Dosavadní stav __ NWN WW „,<.>,<.> -„i luh Ivt—"nh 1m nulu Pomrnňní w slnvcmnidcncr|1rávnitln1lnhí|.<.>.-mn.\mnnmn """ “minn “"""“Uh “ ","“ _ llllylulun „\mu—f ' (nr-ím.<.>.' <.>,(hui.-u '1'- """“" ““"“ '.<.>.Ann-ni “'"“ "'“ |l'n v" <.>,'“ Imm.nm.-| 1.111.l||\117:\ “|va - ',I|r|vh * \n <.>,mm ;.<.> 1 „| 1 „ " " n\nlirk „Ám— “.".“filmu % n.m.<.> : 1 250 l Š92 lmvnip.25013 *' 97 lnwnip 2 250 IllílOl „__1,17227 _ „i g _ 251W i 05 mnm p.2 251! 11111111 i__ „357 „ l i 92 ' | 92
<br> Výkaz údajů o bonitovaných půdnč ekologických jednotkách (BPEJ) k pnrcclám nového stavu
<br> l'mtulnl čnlo rmllu XM V) "cm lll'l'l l'mclnl \'lSIh podle l“ „ Výmůa lll'll' _,<.> _ _ 13 1.<.> - &% “.'— 1.<.> “.<.> 1::.':::.<.>.“233.31" W“ ».:::.: "m i 1.1 1 3,333; 2511/4 21951 195 251.111 22951 1 | 197.\l '.i“ j 1,1.<.> \ Aw.-1 \ „$( / Seznam souřadnic (S-JTSK) 1' 'l.<.> „1.„,“* ".1 m ozálsdoKN \,<.> \ „ :_Í-_l);__.|“ // Číslo Sorrarln epr ;) 7 -"' “' _ „\ / bodu V X Kód,;: _? „ml 1._ 7_ A v „ ]„ kvahly Poznámka " “ „* "***" "'“" L'“ \/ //\.11-72 60747957 115057550 3 101mm “\ L- „„v,m -,= /,11-73 GOT-169.53 „SBE-63.70 3 Iohz'dky *:,4-3 * H 'J / // / 1...

Načteno

edesky.cz/d/4285523

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz