« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Černovice - Záměr obce - pronájem nebytových prostor č. p. 214, list vlastnictví 2546

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Černovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Záměr obce
<br> Statutární město Brno,městská část Brno-Černovice zveřejňuje podle 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,záměr pronajmout nebytové prostory o rozloze 49,49 m2 nacházející se v přízemí budovy č.p.214,která je součástí pozemku parc.č.369/1 nacházejícího se v katastrálním území Černovice,který je zapsán na listu vlastnictví č.2546 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Brno—město <.>
<br> Nebytové prostory určené k pronájmu jsou:
<br> l Místnost č.l Označení místností l Plocha [1113] l
<br> 101 Chodba 3,84 m2 102 Kancelář 9,75 na2 103 Šatna 1,95 m2 104 Společenská místnost 23,69 m2 105 Chodba 2,71 m2 106 WC ženy + invalidé 2,56 rn2 107 WC muži 3,40 m2 109 Úklidová místnost 1,59 m2
<br> Celková plocha k pronájmu 49,49 m2
<br> Předpokládaný účel využití: pořádání volnočasových a zájmových aktivit pro mládež i doSpělé a pořádání soukromých akcí (seminářů,přednášek,oslav,meetingů apod.) <.>
<br> Doba nájmu: dle zájmu a na základě žádostí zájemců,maximálně v rozsahu doby trvání nájmu od 1.9.2020 do 30.6.2021 <.>
<br> Ktomuto záměru se lze vyjádřit nebo podat písemné nabídky,které musí být doručeny na adresu
<br> Městské části Brno—Černovice,Odbor dopravy,majetku a životního prostředí ÚMČ,Bolzanova 1,618 00 Brno kdykoliv od zveřejnění tohoto záměru až do 30.6.2021 <.>
<br> Tento záměr byl schválen Radou městské části Brno-Černovice na j ej i 52.schůzi dne 11.11.2020,usnesením 2020/R/52/ 16 <.>
<br> 2 0.11.2020 V Brně dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Ing.Ladislav lšotík starosta MC Brno-Cernovice
<br> Vyvěšeno dne: „201.111 2.029.<.> Sňato dne:

Načteno

edesky.cz/d/4285522

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Černovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz