« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu města Brna na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Navrh_rozpoctu_mesta_Brna_na_rok_2021_P.pdf
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA BRNA NA ROK 2021 Rada města Brna na své R8/117.schůzi,konané dne 18.listopadu 2020,projednala návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021 a doporučila Zastupitelstvu města Brna: • vzít na vědomí návrh rozpočtu statutárního města Brna (tj.města Brna a městských částí,po konsolidaci vzájemných převodů mezi městem a městskými částmi) na rok 2021: - zdroje 16 546,4 mil.Kč v tom: příjmy 14 708,7 mil.Kč financování 1 837,7 mil.Kč - výdaje 16 546,4 mil.Kč • schválit návrh rozpočtu města Brna (bez městských částí) na rok 2021: - zdroje 15 275,8 mil.Kč v tom: příjmy 13 767,8 mil.Kč financování 1 508,0 mil.Kč - výdaje 15 275,8 mil.Kč v tom: běžné výdaje 10 515,3 mil.Kč (tj.68,8 % celkových výdajů,oproti 70,6 % ve schváleném rozpočtu roku 2020) kapitálové výdaje 4 760,5 mil.Kč (tj.31,2 % celkových výdajů,oproti 29,4 % ve schváleném rozpočtu roku 2020) V souladu s ustanovením § 11,odst.3 zákona.č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,je návrh rozpočtu města Brna zveřejněn na úřední desce,internetových stránkách města www.brno.cz a v listinné podobě na Informačním středisku MMB Malinovského nám.3,Brno,a to v termínu od 20.11.do 8.12.2020.Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města Brna,kteří dosáhli věku 18 let,uplatnit zejména: - písemně doručením prostřednictvím Odboru rozpočtu a financování MMB na adrese: Malinovského nám.3,601 67 Brno (do 4.prosince 2020),- vyplněním a doručením formuláře,který bude dostupný na internetových stránkách města Brna www.brno.cz a v Informačním středisku Malinovského nám.3,na Odbor rozpočtu a financování MMB (do 4.prosince 2020),- ústně přímo na zasedání Zastupitelstva města Brna,konaném dne 8.prosince 2020.Výše uvedené možnosti vyjádření se k návrhu rozpočtu mají i fyzické osoby,které nejsou občany města Brna,ale dosáhly věku 18 let a vlastní na území města Brna nemovitost a fyzické osoby – cizí státní občané,kteří dosáhli věku 18 let a jsou v městě B...

Načteno

edesky.cz/d/4285120

Meta

Filmování   Volby   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz