« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Žádost o zveřejnění aukční vyhlášky na úřední desce - MČ Brno-Židenice a SMB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukcni_vyhlaska.pdf
III III IIIIIIIIIIIIiIIIII II 11111111111 11111111 ~I Ill II~ IIII IIII lilii
58423/B/2020-HMSO
Čj.: UZSVM/B/391 9712020-HMSO
<br> Č Í ‘t‘ Á~K
Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-Ii stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád
<br> je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamaíetku.cz <.>
<br> Termín konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou“ se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního
systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku cz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den 8.12.2020 v 13:00 hod <.>
<br> Konec aukce se stanovuje na den 9.12.2020 v 13:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Brno,odbor Hospodaření
s majetkem státu,Příkop 11,602 00 Brno <.>
Kontaktní osobou je XXXX XXXXXXXXX,tel: XXX XXX XXX,e-mail: Anna KIimesova~uzsvm.cz <.>
<br> II <.>
Podmínky účasti v aukci
<br> 1.Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému
(dále jen „EAS‘).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových
stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci
provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
„kauce“) ve smyslu Cl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 364.500,00 Kč <.>
Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-4542362110710 tak <,>
aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 7.12.2020.Jako variabilní
symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem
po přihlášení se k aukci <.>
<br> 3.V případě,kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným zpusobem než
bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu,na který se mu
...

Načteno

edesky.cz/d/4285119

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz