« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Sezam nalezených věcí 16.11.2020 - 20.11.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam_nalezenych_veci_ke_zverejneni.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor vnitřních věcí
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor vnitřních věcí
<br> Malinovského nám.3 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> VÁŠ DOPIS Č.J.:
<br>
<br>
<br>
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE Č.J.: MMB/0489508/2020
<br> SPIS.ZN.:
<br>
<br> VYŘIZUJE: XXXX XXXXXXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX XXX
<br> FAX: +420 542 173 530
<br> E-MAIL: horakova.hana@brno.cz
<br>
<br> DATUM: 2020-20-11
<br> POČET LISTŮ: 1
<br>
<br>
<br> Vyhlášení nálezů
<br>
Statutárnímu městu Brnu,Magistrátu města Brna,Odboru vnitřních věcí,byly v době od 16.11.2020
do 20.11.2020 odevzdány následující movité věci,které byly nalezeny na území statutárního města Brna a
které jsou ve smyslu zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,považovány za věci ztracené:
<br>
Evidenční číslo: Nalezená věc:
<br> 1497/2020 - jízdní kolo Admirál
1498/2020 - prsten ze žlutého kovu a kamínkem
1499/2020 - peněženka,obnos 250 Kč,písemnosti Pavlána Malá
1500/2020 - dotykový mobilní telefon Huawei VNS-L21,na zadní straně samolepka
1502/2020 - černá pánská peněženka,písemnosti Nykola Khudetskyy
1505/2020 - černá peněženka,písemnosti XXXXXX XXXX
XXXX/XXXX - dotykový mobilní telefon Huawei,MRD-LXX
<br> Nálezce vrátí ztracenou věc tomu,kdo ji ztratil nebo vlastníkovi.Nelze-li z okolností poznat,komu má být věc
<br> vrácena,a nepovažuje-li se věc za opuštěnou,oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci,na jejímž
<br> území byla nalezena,zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném
<br> dopravním prostředku,odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení (zákon č.89/2012 Sb <.>,občanský
<br> zákoník) <.>
<br>
<br> Přihlásí-li se vlastník věci nebo osoba,která věc ztratila,před uplynutím lhůty 3 let od vyhlášení
<br> nálezu,je povinen před převzetím věci provést úhradu nákladů,které statutárnímu městu Brnu prokazatelně
<br> vznikly (např.poštovné,přepravné,parkovné),složením hotovosti na pokladnu
<br>
<br> Přihlásit o nalezenou věc se může vlastník ...

Načteno

edesky.cz/d/4285118

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz