« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Zborovská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ul._Zborovska_-_demolice_vymeniku.pdf
PROT
<br> PR
OT
<br> IZ8b 3
0
<br> OBLAST
<br> IS1
1c
<br> 2
<br> <,>
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 1
<br> <,>
<br> 2
<br>
<br> x
<br> 1
<br> <,>
<br> 2
<br>
<br> m
<br> 2
3
6
5
/1
<br> - - - - - - - -
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> LEGENDA:
<br>
<br> IZ8b 3
0
<br> OBLAST
<br> 1
<br> 1
<br> <,>
<br> 5
<br>
<br> m
<br> 2
3
6
5
/1
<br> 2
3
6
5
/2
<br> 2
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 2
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 2
<br>
<br> m
<br> 2
3
6
5
/2
<br> KOMUNIKACE
<br> SJEZD
<br> 5
<br> c
m
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> LEGENDA:
<br> - - - - - - - -
<br>
<br> PROT
<br> PR
OT
<br> IZ8b 3
0
<br> OBLAST
<br> 2
3
6
5
/1
<br> 6
<br> <,>
<br> 0
<br>
<br> m
<br> m
<br> i
<br> n
<br>
<br> 3
<br>
<br> m
<br> m
<br> a
<br> x
<br> <.>
<br>
<br> 2
<br> 5
<br>
<br> m
<br> - - - - - - - -
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> LEGENDA:
<br>
2020-11-20T11:23:22+0100
Ing.XXXXXX XXXX XbfaeedXXbafXaXcXXdXXXcbXXXXXXXXXXXXeXaa
ZNAKOM_-_ul._Zborovska.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0489408/2020 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0489408/2020 Ing.Lang /542174217 20.11.2020
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-200608-1/ČJ-2020-0600DI <,>
<br> ze dne 19.11.2020 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> ZNAKOM,s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místní komunikaci Zborovská podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu demolice výměníkové stanice na ul.Zborovská <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 25.11.2020 – nejdéle do 20.11.2021.Skutečný
<br> termín bude upřesněn v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního orgánu a jeho platnost je omezena
<br> podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení,tj.nejdéle do 20.11.2021 <.>
<br>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních
<br> zařízení s projektovou dokumentací...

Načteno

edesky.cz/d/4285117

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz