« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška o záměru stanovení DZ, ulice Rybníček č.o. 1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0397495_Rybnicek_1_V_12a.pdf
ť Je? „rz/ga.MAGISTRÁT MĚSTA BRNA Odbor dopršavy Kaunicova 87
<br> 601 67 BRNO / \ —D18— w“— “"—*“
<br> Úprava TDZ v návaznosti na novou situaci v oblasti v rámci OPS - DZ bude instalováno v souladu s TP 65 a 133
<br> wmcnm :Knnčelík Jiří mL f.z: ?!"wa
<br> Knumomm :lng.Končelm Jiří _*)-""“- “L) ' - ŽA š ' ' " ' IBNEN.L.<.> Hoh.138.527 DDB
<br> TRVALE " DPRAVNI ZNAC ENI šel.: 5115 Z:: “52:1.misruL: 6112 EB 23 ;?
<br> Úprava TDZ místní komunikace Sil-lžhamimn phcmíduhumL: sn: 511 311
<br> emil.- signn©sigmu
<br> >?=;:'£'*'i'aiš'rkřďfŠ\-Mlm :
<br> " Šáša? 'ev -
<br> wMun-„:mr-Í'fgíííjšy;"'slnab.|_»: "" ' ' " ' -,<.> WE: * BRN.ul.Rybmcek 1 č.o.<.> 200437f17.9.2o Navržen: trval: D! & “mnou Hamm: VIII: __ "$“““.:: Stávajícím: AHM Stávajícívnl; _/—:;'—„s:+ „POLYFUNKČNI DUM — Stávajícím ndsiranit ĚĚŠH Štivaiímlndmnii: % ŠTEFÁNlKOVA 30.BRNO.<.> 1
<br> L
<br> www.signeuz
0397495-1_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_zameru_Stanoveni_ulice_Rybnicek_1_V_12a_stavba.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0397495/2020 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0397495-1/2020/VOS TEL./E-MAIL: 542 174 294/vosinek.vlastimilj@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Oznámení o záměru stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci,ulice
Rybníček č.o.1,Polyfunkční dům,Štefánikova č.o.30,novostavba,nový vjezd do objektu <,>
Brno,změna dopravního značení <.>
<br>
Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Ulice – Rybníček č.o.1,VDZ V 12a ( Žlutá klikatá čára – zákaz stání ),Polyfunkční dům <,>
novostavba,Brno,změna organizace dopravy a související změna místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích <.>
<br>
<br>
<br>
Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),obdržel dne 18.09.2020 návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní
<br> komunikace III.třídy,ulice Rybníček – Polyfunkční dům,Štefánikova č.o.30,Brno,podaného
<br> žadatelem HiProject s.r,o <.>,se sídlem Staňkova 359/8a,602 00,IČ:26292483,v zastoupení
<br> společností SIGNEX spol.r.o <.>,se sídlem Holzova č.o.138,627 00 Brno,IČ: 49971344 na základě
<br> plné moci,formou výkresu číslo 1,pod názvem akce „BRNO,ul.Rybníček,<,> POLYFUNKČNÍ DŮM
<br> ŠTEFÁNIKOVA 30,BRNO,datum „17.9.2020“,formát „A4“,číslo objednávky 200437/17.9.20,Brno <,>
<br> projednaného s dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu <,>
<br> Policie Čes...

Načteno

edesky.cz/d/4285113

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz