« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veř. vyhl.,návrh OOP, návrh stanovení místní úpravy provozu na VPÚK, ul. Tuřanka, Brno-Slatina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0337848_20_7_Pril._vykres_c._D.4_Turanka_fixed_-20.11.20.pdf
VYPRACOVAL
<br> OBJEKT
<br>.<.>.<.> <.>
<br> D.4
<br> 10xA4
<br> DATUM
<br> 07/2020
<br> INVESTOR
<br> atelier@atelier-dpk.cz
<br> tel./fax: 541240616
<br> 602 00 Brno
<br> Atelier DPK,s.r.o <.>
<br> 20_07_160
<br> 1:250
<br>
2020-11-20T13:46:36+0100
<br>
2020-11-20T13:47:57+0100
eSpis db7e1193db46fba7c55646c3a2322013847f6adb
0337848_20_7_Turanka_VPUK_nOOP-20.11.20.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0337848/2020/7 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0485328/2020/ZAV TEL./E-MAIL: 542 174 755/zavadil.miroslav@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně
<br> přístupné účelové komunikaci,ulice Tuřanka,Brno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst <.>
<br> 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),dne
<br> 14.08.2020 obdržel od společnosti AREAL SLATINA,a.s <.>,IČO: 26236401,se sídlem Tuřanka
<br> 1222/115,627 00 Brno,podání ve věci návrhu místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové
<br> komunikaci,Tuřanka,Brno,formou výkresu číslo D.4 s názvem „Situace dopravní značení“,část „D
<br> Výkresová dokumentace“,pod názvem zakázky „BRNO-SLATINA,TUŘANKA 115,SOUBOR
<br> STAVEB AREÁLU“,investor: „AREAL SLATINA,a.s <.>,Tuřanka 115,627 00 Brno“,stupeň projektové
<br> dokumentace „Dokumentace skutečného provedení stavby“,zpracovatel „Atelier DPK a.s <.>,Šumavská
<br> 416/15,602 00 Brno“,datum „07/2020“,číslo zakázky zpracovatele „20_07_160“ formát „10 x A4“ <,>
<br> měřítko 1:250 <.>
<br>
<br> Dále MMB dne 11.09.2020 od společnosti AREAL SLATINA,a.s <.>,IČO: 26236401,se sídlem Tuřanka
<br> 1222/115,627 00 Brno,obdržel rozhodnutí Úřadu městské části města Brna Brno – Slatina,odboru
<br> výstavby a územního rozvoje,stavebního úřadu,ze dne 15.0...

Načteno

edesky.cz/d/4285112

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz