« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Výpis usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Výkleky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Výkleky
Výpis usnesení z 15.zasedání zastupitelstva obce Výkleky konaného dne 19.11.2020
<br> v 17:30 v prostorách Společenského domu-klubovny obce Výkleky
<br>
<br> Přítomní zastupitelé obce – XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXX,Michal
<br> Peška,XXXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br> Starostka zahájila zasedání v XX:XX hodin
<br>
<br> Pozvánka a program na15.zasedání zastupitelstva obce byla řádně vyvěšena v termínu na
<br> úřední desce webové i fyzické <.>
<br> Program jednání byl doplněn o bod č.2 - odsouhlaseno jednohlasně <.>
<br>
<br> Zapisovatelka: Jana Smejkalová-odsouhlaseno jednohlasně
<br> Ověřovatelka: Mgr.Marie Mifková-odsouhlaseno jednohlasně
<br>
<br> Výpis usnesení:
<br>
<br> 1.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje zadávací dokumentaci včetně všech příloh
k veřejné zakázce na akci Výkleky – splašková kanalizace a ČOV
<br>
<br> 2.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova
budovy obecního úřadu a Mateřské školy ve Výklekách“ do dotačního titulu
<br> MMR ČR – E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov,podprogram Podpora
<br> obnovy a rozvoje venkova."
<br>
<br>
<br> Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s tím,že inventury obce budou
<br> zahájeny dne 26.11.2020 – složení inventarizační komise je XXXXXXX XXXXX,Zdařilová
<br> Michaela,XXXXX XXXXX,XXXXXXXXXX XXXX ml <.>,XXXXXXXXXX XXXX st <.>
<br>
<br> Bližší informace k projednávaným bodům a k průběhu celého hlasování a jednání
<br> zastupitelstva obce jsou uvedeny v Zápisu z jednání tohoto zasedání <.>
<br> Zápis 15.Zasedání ZO Výkleky je k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě Výkleky <.>
<br> Dotazy ze strany spoluobčanů jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě Výkleky
<br> v zápisu z 15.Zasedání ZO Výkleky <.>
<br>
<br>
<br> Starostka obce: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Ve Výklekách dne XX.XX.2020
<br>
2020-11-20T13:28:25+0100
XXX XXXXXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4284794

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz