« Najít podobné dokumenty

Obec Lužice Svinčice - Usnesení vlády ČR ke krizovým opatřením ze dne 2.11.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužice Svinčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení vlády ČR ke krizovým opatřením ze dne 2.11.2020
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 182 Rozeslána dne 2.listopadu 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 452.Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č.444/2020 Sb.a krizového opatření
vyhlášeného pod č.447/2020 Sb <.>
<br>
<br> 452
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 2.listopadu 2020 č.1142
<br> o změně krizového opatření vyhlášeného pod č.444/2020 Sb.a krizového opatření
vyhlášeného pod č.447/2020 Sb <.>
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 4.listopadu 2020 od 00:00 hod <.>
<br> mění
<br> 1.usnesení vlády ze dne 30.října 2020 č.1113,vyhlášené pod č.444/2020 Sb <.>,takto:
a) v bodu I.se za bod 5 doplňuje bod 6,který zní:
<br> „6.účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI.tohoto krizového opatření;“ <,>
b) v bodu II.se za bod 13 vkládá nový bod 14,který zní:
<br> „14.účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI.tohoto krizového opatření,“ <,>
Dosavadní bod 14 se označuje jako bod 15 <,>
<br> c) v bodu VI.se slova „v důležitém státním zájmu konat“ nahrazují slovy „konat,a to jedná-li se o akce
v důležitém státním zájmu,nebo o významná sportovní utkání nebo soutěže“;
<br> 2.usnesení vlády ze dne 30.října 2020 č.1116,vyhlášené pod č.447/2020 Sb <.>,tak,že v bodu I/4 se na konci
písmene g) doplňuje text,který zní:
<br> „a s výjimkou sportovní přípravy,kterou provádí ...

Načteno

edesky.cz/d/4283983

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lužice Svinčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz