« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - OZNÁMENÍ - POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 6 - Litice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20160606090300080.pdf 175,71 kB

OZNÁMENÍ _- POZVÁNKA
<br>
<br> Na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 6 — Litice <,>
které se koná dne 13.6.2016 od 18.00 hodin
<br> V zasedací místnosti ÚMO Plzeň 6 - Litice,Klatovská 243,Plzeň—Litice
<br> Program zasedání zastupitelstva MO Plzeň 6 Litice:
<br> GWP-PUN?
<br> 9 <.>
<br> 10 <.>
11 <.>
12 <.>
13 <.>
14 <.>
15 <.>
<br> Zahájení
<br> Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Schválení programu jednání
<br> Zpráva o činnosti starosty
<br> Kontrola usnesení
<br> Úprava koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí na rok 2017 a stanovisko
k vyhlášce statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí na rok 2017
<br> Dotace z FŽP lVlP na projekt „Buková alej"
<br> Rozpočtové opatření— převod fin.prostředků z rozpočtu MO Plzeň 6 — Litice do
rozpočtu obce Útušice
<br> Dofinancování provozu ZŠ v Litice
<br> Pozemky pro zemědělské užívání
<br> Dotace OSPOD
<br> Projekt „zkapacitnění parkování Spádná ulice v sídlišti"
<br> Projednání návrhu Územního plánu Plzeň
<br> Různé
<br> Závěr
<br> V Plzni dne 6.6.2016
<br>
<br>
M/CQ
<br> lng.JaromírJanoušek
<br> starosta MO Plzeň 6 Litice

Načteno

edesky.cz/d/428181

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz