« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Návrh rozpočtu MČ Brno-jih na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu MČ Brno-jih na rok 2021
Statutární město Brno Městská část Brno-jih
<br> Finanční odbor
<br> Návrh rozpočtu MČ Brno-jih na rok 2021
<br> Zastupitelstvu MČ Brno-jih 11.zasedání Z8/011 dne 10.12.2020
<br> Rozpočet MČ Brno-jih na r.2021
<br> Obsah:
<br> Rozpočet MČ s komentářem členěný na oddíly- paragrafy
<br> Rozpočet bytového odboru— správy bytového fondu
<br> Příloha c.1 a): Seznam investičních akcí v MČ Brno-jih
<br> Příloha 0.1 b): Přehled kapitálových výdajů MČ Brno—jih
<br> Příloha c.2: Tabulková část-příjmy a výdaje členěné oddíl— paragraf včetně fondů Příloha č.3: Tabulková část-příjmy a výdaje členěné na oddíl-paragraf a položku
<br> Projednáno: Materiál byl zaslán finančnímu výboru.Finanční výbor neměl připomínky k projednávanému bodu <.>
<br> RMČ náv1h rozpočtu MČ Brno-jih projednala na svém 55.zasedání R8/055 dne 18.11.2020,s tímto souhlasí a postupuje materiál zastupitelstvu MČ Brno-jih <.>
<br> Usnesení:
<br> Zastupitelstvo MČ Brno-jihs schvaluje v souladu s š 84,odst.2,písm.b) zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení) v platném znění předložený rozpočet MČ Brno- jih na rok 2021 v závazných ukazatelích členěných na oddíl-paragraf viz příloha c.2 <.>
<br> V Brně dne 19.11.2020
<br> Zpracovali: Mgr.XXXXXXXX XXXXXX Předkládá: RMČ Brno—jih Ing.XXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> X.X
<br> RMČ RX/XXX Brno-jih,dne 18.11.2020
<br> Radě městské části Brno-iih 55.zasedání dne 18.11.2020
<br> Věc: Návrh rozpočtu MC Brno-jih na rok 2021
<br> Komentář: _
<br> Podle zákona č.128/2000 Sb <.>,584 odst.2,písm.b),schvaluje zastupitelstvo územně samosprávného celku rozpočet obce,a to na rozpočtové období,kterým je kalendářní rok.Návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 74.053 tis.Kč krytý přebytkem hospodaření z minulých let <.>
<br> Na základě doporučení RMČ Brno-jih bude rozpočet na rok 2021 schválen vzávazných ukazatelích oddíl-paragraf z důvodu zjednodušení návrhu a celkové přehlednosti <.>
<br> Obsah:
<br> Rozpočet MČ s komentářem členěný na oddíly- paiagiafy
<br> Rozpočet ...

Načteno

edesky.cz/d/4281275


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz