« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Sbírka zákonů - Částka 190

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sbírka zákonů - Částka 190
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONÚ
<br> ČESKÁ REPUBLIKA
<br> ()( mx
<br> stka 190 Rozeslána dne 16.listopadu 2020 Cena Kč 53,—
<br> 462 463 464
<br> OBSAH:
<br>.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> Strana 5130 Sbírka zákonů č.462 / 2020 Částka 190
<br> 462
<br> USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16.listopadu 2020 č.1185
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády České republiky č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV—2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu $ 5 písm.a) až e) a S 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové Situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení $ 5 písm.c) a S 6 odst.1 písm.c) krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 17.listopadu 2020 od 00:00 hod <.>
<br> I.ukládá subjektům kritické infrastruktury ve smyslu S 2 písm.k) krizového zákona a jejich smluvním dodavatelům podílejícím se přímo na zajištění provozu prvku kritické infrastruktury ve smyslu nařízení vlády č.432/2010 Sb <.>,o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury,ve znění pozdějších předpisů,přijmout nezbytná opatření k zajištění provozu dotčených prvků kritické infrastruktury dle tohoto kri— zového opatření;
<br> II.ukládá subjektům kritické infrastruktury,kteří jsou provozovateli jednoho nebo více prvků kritické infrastruktury v některém z odvětví uvedených v článcích I <.>,II <.>,V.a Vl.dle přílohy k nařízení vlády č.432/2010 Sb <.>,o kritériích pro určení prvku kritické in...

Načteno

edesky.cz/d/4279749

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz