« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. V Polích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Uzavírka - situace - ul. V Polích.pdf (1.43 MB)
" ~ I I 'I ) I ~,~1 ~\,21',',<.>,<.> '!21 " ',I - -(J '••.<.> '_,' J:; J" I~r,~~;.~;~1 IV ',<.>." ';145 I' '",I-,~~1 i,I' '~1 '''''' " ~,••••••••••••••• '- o'." ~ ".'./,91.<.> ' /-1".',<,> '.: ",e./ 'f./ " ď "l:lB " "'7'~'",<,> ~~~ <.>,'''''''~~''.; "í\'" '7,'_: ~ ~~',:):.'" ~~ \;~',",'\.'\: <.>,<,> /,",<,> :"',<,> >.;7./'-1-' ',<,> '>' /./ "'\%~ '~ ;,/ ~~~·,/+O~:: <.>,L." ~•.r,SI ':',:y M'," Městský úřad.'odbor dopravy Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín,1 ' '~~"'/Y.___ 10,~8.e> 4o·,1"·~ " /' ?,/ ~ 'J~ a,' ".<.>./ /j / /'./ il),'/' "',<,> '" /'.<.>." (J"A" C(' *' /' '~(J'.J",~ - !!J~./ *-~~/.L / "'./ 11'",-,<,>,1'1< :~WJ'',_' -',<,> "115 i.;~ 1,1 • VsoulBdu 8 us!.§ 25 odat.~,PIS~~~.<.> ůk,)>1: ',Č,15/1997 Sb.a § 77 odst.2 plsm.bl::~k,~-,<.>.'.č.361/2000 Sb" SOUHLASIMEs~ ",užlvánlmpozemníkomunikace~_IIVchem~011 ~~,27.10.2020,-z r,por.I.<.> li rné§Ba ~" npor,Ing.' IIH',<,> vedouclPČ DI K n " '\~ 101),<,> i ;;.'-';'" ",I 'q,:j!- ",<,> ~ '"" -,/-' './.<.>,0'-- ZODP.PROJEKTANT KRESLIL KONTROLOVAL &~II@Adam Hibelbauer www,asig,cz e-mail: aslg@asig,cz,INVESTOR: obec Radovesnice I FORMAT: A4 AKCE: REKONSTRUKCE MlsTNI KOMUNIKACE UL.V POLlCH,RADOVESNICE MĚŘITKO: DATUM: 27.10,2020 OBSAH: ZAKÁZKA:,- uzavřený úsek Č.vÝKR,:1/1 PARÉ č: '/ t~S ' ' '" I."~.<.>
Oznámení veřejnou vyhláškou - úprava provozu ul. V Polích.pdf (472.08 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: 321 748 111,fax: 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
HALKO stavební společnost,s.r.o <.>
Václavské náměstí 28
280 02 NOVÁ VES I
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 113374/20-noj
OD noj 25735/2020
<br> 1
<br> 1/1
XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 43090150
<br>
Datum: 10.11.2020
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele
společnosti HALKO spol.s r.o <.>,Václavské náměstí 28,Nová Ves I,28002 Kolín,IČ: 43090150
podaného v zastoupení na základě plné moci společností ASIG s.r.o <.>,Budovatelů 324,533 12
Chvaletice a po písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín
– DI ze dne 27.10.2020
<br>
stanoví v souladu s ustanovením § 77,odst.1.zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů přechodnou úpravu dopravního značení na místních komunikacích v obci
Radovesnice I.z důvodu dopravního omezení při rekonstrukci místní komunikace ul.V Polích
takto:
<br> při rekonstrukci ul.V Polích v obci Radovesnice I.bude na místních komunikacích osazeno přechodné
dopravní značení dle schématu DIO,které je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb.<,>
vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být v souladu s ČSN EN128...

Načteno

edesky.cz/d/4278528

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz