« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou
Městská část Brno-jih Doručeno: 13.11.2020 MCBJIH/11269/2020
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KR! 33
<br> Il |llllllllllllllllllllllllll
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> bc07es7735c966 Č.j.: Sp.zn.: Vyřizuje/linka Brno " _ JMK 156667/2020 S — JMK 60803/2020 OŽP/Vin Mgr.Richterová 268,4,09 11 7070 Úřad městské části města Bma Brno jih Man'ánské nám.1.617 00 Bmo 9 g 13 -n— 2020 ROZHODNUTI „_ 44169 92 doručované veřejnou vyhláškou „Příloha: <.>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,Odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad") jako věcně a místně příslušný správní úřad dle 5 29 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,dle 5 20 písm.b) a 5 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na Životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů a 5 10 a 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů vydává
<br> ZÁVĚR znšřOVAcíHo ŘÍZENÍ
<br> dle 5 7 odst.6 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzovánívlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzovánívlivů na životní prostředí),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon") <,>
<br> že záměr
<br> „Zařízení k využívání stavebních odpadů —- recyklační středisko Modřice
<br> (navýšení kapacity)" k.ú.Přízřenice,okr.Brno-město,k.ú.Modřice,okr.Brno-venkov <,>
<br> nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona <.>
<br> Identifikační údaje:
<br> Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 zákona
<br> Zařízení k využívání stavebních odpadů — recyklační středisko Modřice (navýšení kapacity) Jedná se O záměr uvedený v příloze č.1 zákona v kategorii || (zjišťovací řízení) pod bodem 56 — Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu
<br> 2 500 t/rok <.>
<br> Kapacita (rozsah) záměru:
<br> Předmětem záměru je navýšení kapacity a specifikace činnostív rámci ...

Načteno

edesky.cz/d/4276611

Meta

EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz