« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městská část Brno- -jih Doručeno: 16 11.2020 MCBJIH/11302/2020
<br> "sty příloh -2 druh: Y
<br> l_llllllllllllllllllll MAGISTRÁT MĚSTA BRNA | „||| I "" "Milli" "III" 601 67 BRNO,Kounicova 67 i| bc07es7735c98c Odbor dopravy Č.j.: MMB/O465413/2020 Vyřizuje/linka Brno dne Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0465413/2020 Ing.Lang /542174217 11.11.2020 Uřad městské Části města Brna Brno- v,<,> \,Mariánské nám.djb 617 00 Brno VEREJNA VYHLASKA 9 'Š 1 6 -H— 2020 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 64- 44 30 9— Příloha:
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle 5 77 odst.1 písm.c) a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-203425—1/ČJ—2020-0600DI,ze dne 3.11.2020 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením š 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br> GEFAB cs,spol.s r.o <.>,švédská s,620 00 Brno,IČ: 416 02 901 stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici III.třídy Sokolova,na místních pozemních komunikacích Kšírova,KLávce,NN1360 (cyklotrasa č.1),NN2060 (cyklotrasa č.IA),Dufkovo nábřeží,Vodařská,NN2101 (obslužná komunikace k restauraci Terasa),NN2107 (obslužná komunikace k rozhledně Komec) a na veřejně přístupných účelových komunikacích K Nábřeží,Dufkovo nábřeží podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu konání akce Winter Run Brno 2021 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je 16.1.2021.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br> Dopravní značení Z4a bude na silnici III.třídy Sokolova umístěno těsně při obrubníku a v prostoru přechodu pro chodce bude umístěno min.5 m před tímto přechodem <.>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního orgánu a jeho platnost je omezena podle zákona č.3...

Načteno

edesky.cz/d/4276610

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz