« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Návrh rozpočtu 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
KE04 1.8.3 UROZT
<br> XXX XXX Org Akce N+Z+UZ ZJ Název Návrh rozpočtu Poznámka PV,- I'll my Výpis dle 4116 104113013 Ostatní neinvestičpřijaté transfery ze státrozpočtu 21 708,00 Šímová (12/20-2l21)+Didi (12120-5121) - podíl ze státního rozpočtu 4115 104513013 Ostatní neinvestičpřijaté transfery ze stát.rozpočtu 107 292,00 Šímová (12120-2/21)+Didi (12/20-5/21) - podíl z EU 4121 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 373 635.00 Členské příspěvky obcí 2021 4122 00610 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 25 000,00 Dotace na odborné poradenství - příjem dotace -doplatek z roku 2020 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000,00 půjčovné elektrokola 2141 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 110 000.00 prodej turistického zboží v TIC 2143 2119 2144 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikovanéídále j.n.2 000 000.00 průvodcovský poplatek HARTA 2143 2119 2145 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.650 000,00 průvodcovský poplatek SANTA 2143 2321 2143 Přijaté neinvestiční dary 20 000,00 sponzoring na lodní dopravu 2020 Příjmy - dle 3 352 635,00 J Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd: Třída 1: Daňové příjmy 0,00 Třída 2: Nedaňové příjmy 2 825 000,00 Třída 3: Kapitálové příjmy 0,00 Třída 4: Přijaté dotace 527 635,00 Rozpočet schválil: Dne:
<br> 1/5
<br> Mikroregion Slezská Harta,IČO 71193821
<br> Návrh rozpočtu roku 2021
<br> KEO4 1.8.3 UROZ?
<br> XXX XXX Org Akce N+Z+UZ ZJ Název Návrh rozpočtu Poznámka Vydale Výpis dle 2141 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaméstna služ.místech 30 894.00 Šímová (podíl mzdy bez dotace) 12i2020—21'2021 2141 5011 104113013 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaméstna siuž.místech 4 365,00 Šímová (podil mzdy z dotace ze st.rozpočtu) 12/2020-2I2021 2141 5011 104613013 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaméstna služ.místech 24 741,00 Šímová (podíl mzdy z dotace z EU) 1212020-2/2021 2141 5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00 TIC-dohody o provedení práce přes sezónu 2141...

Načteno

edesky.cz/d/4275501

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz