« Najít podobné dokumenty

Obec Chomle - Oznámení záměru prodeje části pozemků p. č. 46/1 a p. č.48/1 v k. ú. Chomle

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chomle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení záměru prodeje části pozemků p. č. 46/1 a p. č.48/1 v k. ú. Chomle
OBEC CHOMLE
Chomle 19,338 28 Radnice
<br> mobil: 725 041 113
e-mail: chomle.radnicko@volny.cz
<br>
<br>
<br>
<br> Věc: Oznámení záměru prodeje části pozemku p.č.46/1 v k <.>
ú.Chomle a části pozemku p.č.48/1 v k.ú Chomle
<br>
<br> Obec Chomle v souladu s § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br>
zveřejňuje
<br>
záměr prodeje části pozemku p.č.46/1 (druh dle KN „trvalý travní porost“) v k.ú.Chomle
o celkové výměře 143 m2 a záměr prodeje části pozemku p.č.48/1 (druh dle KN „vodní
<br> plocha“) v k.ú Chomle o celkové výměře 2 m2 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ………………………………………………………
Mgr.XXXX XXXXXXXXX
starostka obce
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno dne: 14.11.2020
Sejmuto dne: 30.11.2020
Současně zveřejněno elektronicky <.>

Načteno

edesky.cz/d/4274626


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chomle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz