« Najít podobné dokumenty

Obec Zavidov - Rozpočtové opatření č.9

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zavidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.9.PDF (445.94 kB)
Obec Zavidov,IČO: 00244619
<br> KEO-W 1.11.350 / UcOGx
<br> Rozpočtové změny roku 2020
<br> zpracováno: 5.10.2020
<br> strana: 1 Rozpoctove opatreni c.9 VYDAJ E N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 6115 5011 000 0,00 549,00 549,00 Platy zaměstnanců v praopom.vyjma zaměstna sl 2) 000098193 0000 6115 5019 000 0,00 5 455,00 5 455,00 Ostatní platy 3) 000098193 0000 6115 5021 000 25 000,00 -7 841,00 17 159,00 Ostatní osobní výdaje 4) 000098193 0000 6115 5039 000 0,00 1 845,00 1 845,00 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5) 000098193 0000 6115 5173 000 744,00 -8,00 736,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Paragraf 6115 celkem: 25 744,00 0,00 25 744,00 Volby do zastupitelstev územních samospráv * 6) 000000000 0000 6171 5038 000 2 500,00 1 060,00 3 560,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7) 000000000 0000 6171 5167 000 24 200,00 —17 060,00 7 140,00 Služby školení a vzdělávání 8) 000000000 0000 6171 5169 000 99 900,00 16 000,00 115 900,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 6171 celkem: 126 600,00 0,00 126 600,00 Činnost místní správy * Org: 0000 celkem: 152 344,00 0,00 152 344,00 VÝDAJE celkem 152 344,00 0,00 152 344,00 Změna závazných ukazatelu VYDAJ E XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis
<br> XXXX 5011 0000 0,00 549,00 549,00 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.mí
<br> 6115 5019 0000 0,00 5 455,00 5 455,00 Ostatní platy
<br> 6115 5021 0000 25 000,00 -7 841,00 17 159,00 Ostatní osobní výdaje
<br> 6115 5039 0000 0,00 1 845,00 1 845,00 Ostatni povinné pojistné placené zaměstnavatelem
<br> 6115 5173 0000 744,00 -8,00 736,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
<br> VÝDAJE celkem 25 744,00 0,00 25 744,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.9
<br> V souladu s ustanovením š 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/4274265

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zavidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz