« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2025 - Návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2025 - Návrh
_______________________________________________________________________________
<br>
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Obec Tučapy,Tučapy 19,391 26 Tučapy,tel: 381 594 716,381 594 736
Identifikátor DS: 6fdb5eu,e-mail: outucapy@volny.cz,www.tucapy.cz
<br>
<br> NÁVRH
<br>
Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2025
V souladu s § 3,odst.2,zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,vydává Obec Tučapy
<br>
<br>
<br>
<br> Rok
<br> Rozpočtová
skladba
<br> text 2022 2023 2024 2025
<br> PŘÍJMY
<br> Třída 1 daňové příjmy 15 100 000 15 000 000 15 300 000 15 500 000
<br> Třída 2 nedaňové příjmy 1 800 000 1 800 000 1 850 000 1 850 000
<br> Třída 3 kapitálové příjmy 40 000 40 000 40 000 40 000
<br> Třída 4 transfery 5 710 000 300 000 320 000 320 000
<br> PŘÍJMY CELKEM 22 650 000 17 140 000 17 510 000 17 710 000
<br>
<br> VÝDAJE
<br> Třída 5 běžné výdaje 13 100 000 13 000 000 13 150 000 13 250 000
<br> Třída 6 kapitálové výdaje 12 500 000 5 000 000 4 500 000 4 500 000
<br> VÝDAJE CELKEM 25 600 000 18 000 000 17 650 000 17 750 000
<br>
<br>
SCHODEK (-) / PŘEBYTEK (+) - 2 950 000 - 860 000 - 140 000 - 40 000
<br>
<br>
FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
<br> pol.8115 Vlastní zdroje 2 950 000 860 000 140 000 40 000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> _______________________________________________________________________________
<br>
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Obec Tučapy,Tučapy 19,391 26 Tučapy,tel: 381 594 716,381 594 736
Identifikátor DS: 6fdb5eu,e-mail: outucapy@volny.cz,www.tucapy.cz
<br>
<br>
<br>
PŘÍJMY:
Do výhledu na roky 2022 - 2025 je v příjmech počítáno s dotacemi,které zahrnují příspěvek
na státní správu a další krajské dotace pro JSDHO,dotace z ÚP na VPP,vybudování
sběrného XXXXX a rozšíření MŠ,brownfield <.>
<br> VÝDAJE:
Jsou sestaveny na základě potřeb financování pro...

Načteno

edesky.cz/d/4274093


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz