« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Úřad městské části města Bma _ Bmo jih Manánské nám.1,617 00 Brno
<br> Magistrát města Brna 1 2 '“" 2020
<br> Odbor dopravy 6-1- 4j 02 SL! ýŽ—
<br> DOŠLO
<br>.Pmoha.SP.ZN-= 5400/OD/MMB/0217743/2020/11 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX Č.J.: MMB/0477195/2020/ZAV TEL./E-MAIL: 542 174 239/zavadil.míroslav©brnocz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích — místních komunikacích ".a III.třídy,ulice Bohunická a ulice Pražákova,Brno
<br> Vyvěšeno dne: 13 -11- 2020 Úřad měs “"'th
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> 13 -11- 2020
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a ozměnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),dne 29.05.2020,s doplněním dne 22.09.2020,obdržel od společnosti FIRESTA — Fišer,rekonstrukce,stavby a.s <.>,IČO: 25317628,se sídlem Mlýnská 388/68,602 00 Brno,v zastoupení společností DOKA,s.r.o <.>,IČO: 63471752,se sídlem Na návsi 11/5,620 00 Brno,ze dne 29.05.2020,podání ve věci návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích — místních komunikacích II.a III.třídy,ulice Bohunická a ulice Pražákova,Brno,formou výkresu s názvem „SITUACE TRVALÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,pod názvem stavby „BRNO BOHUNlCKÁ l REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU“,datum „08/2020“,formát „6xA4“,účel „RDS“,číslo zakázky „TDZ 017“,archivní číslo „2020 — 123“,zpracovaného společností DOKA,s.r.o <.>,IČO: 63471752,se sídlem Na návsi 11/5,620 00 Brno <.>
<br> MMB dne 23.09.2020 pod č.j.: MMB/0403476/2020/ZAV,sp.zn.: 5400/OD/MMB/0217743/2020/4,zaslal dotčenému orgánu — Policie České Republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inžen...

Načteno

edesky.cz/d/4273682

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz