« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Úřad městské části městaBma
<br>.emo gin Magistrát města Brna Manas“ nám“ 1 ' 617 00 Brno
<br> 0 Odbor dopravy % 1 2 "11" 2020 „.416155 VL,Pflloha: sp.ZN.: 5400/OD/MMB/0217743/2020/12 VYŘIZUJE= Ing.Miroslav zavad" Brno 12“ 11“ 2020 č.J.: MMB/0477202/2020/ZAV TEL.!E-MAIL: 542174239/zavadi|.miroslav©brno.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích — místních komunikacích il.a III.třídy,ulice Bohunická a ulice Pražákova,Brno
<br> VyVěšeno dne: 1 3 _.„_ 2020 UMmé také
<br>.'n.1 Sejmuto dne: '617mgm0 Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 1 3.H- 2020
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě ustanovení & 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích — místních komunikacích II.a III.třídy,ulice Bohunická a ulice Pražákova,Brno,formou výkresu s názvem „SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,pod názvem stavby „BRNO BOHUNICKÁ | REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU",datum „9/2020“,formát „6xA4",účel „RDS",číslo zakázky „PDZ 090“,archivní číslo „2020 — 101",zpracovaného společností DOKA,s.r.o <.>,IČO: 63471752,se sídlem Na návsi 11/5,620 00 Brno,s vyjádřením dotčeného orgánu podle ustanovení 9 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu — Policie České Republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno — město a Brno — venkov,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno,pod č.j.: KRPB—183259-3/ČJ-2020—0600Dl—KOL,ze dne 11.11.2020,podle ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> sta n o v í přechodnou úpravu...

Načteno

edesky.cz/d/4273681

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz