« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
MWÚ/Šdiněe ke části města Brna &
<br> č.j.MMB/O474740/2020/Vieh
<br> Brno =jih Mariánsmé nám.13,617 00 Brno
<br> 15; 1? "W 2529 L <.>,_ č.j.'77 „Ž 9? ?i STATUTÁRNÍ MESTO BRNO
<br> Přílgha; » _________________ Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronaimout,propachtovat nebo vvpůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo ie přenechat iako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením © 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15—ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.pronájem prostory sloužící podnikání v objektu zdravotnického zařízení Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,příspěvková organizace,se sídlem Zahradníkova 494/2,Brno: V objektu budovy Zahradníkova č.or.2/4,č.pop.494,stavba občanského vybavení,která je součástí pozemku parcelní č.1050/1,k.ú.Veveří,obec Brno,okres Brno — město,v 6.nadzemním podlaží,za účelem provozování zdravotnického zařízení — gynekologické ambulance <.>
<br> Charakteristika prostor:
<br> změna účelu využití stávajícího pronájmu prostor sloužících podnikání z vedlejší plochy na hlavní plochu:
<br> — místnost H22 o výměře 16,87 m2 <,>
<br> Pronáiem prostor sloužících podnikání: vedlejší plocha:
<br> — místnost H91 o výměře 19,01 m2 <,>
<br> — místnost H92 o výměře 1,49 m2
<br> Celková plocha: 16,87 m2 hlavní plochy a 20,50 m2 vedlejší plochy,tj.celkem 37,37 m2
<br> Doba pronájmu: na dobu neurčitou nejdříve od 1.1.2021 s výpovědní lhůtou 3 měsíců,a to i bez udání důvodu <.>
<br> Cena nájemného: ve výši od 2.500,— Kč/m2 za hlavní plochy a od 1.200,- Kč/m2 za vedlejší plochy za XXX XXX energií a ostatních služeb <.>
<br> Nájemce je povinen hradit veškeré provozní náklady spojené sužíváním pronajatých prostor,tj.el.energii,vytápění,vodné a stočné,tel.hovory a podílet se na veškerých nákladech na společné prostory a přilehlý přístupový chodník.O výši úhrady těchto nákladů je nájemce povinen uzavřít samos...

Načteno

edesky.cz/d/4273680

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz