« Najít podobné dokumenty

Obec Stožec - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy- Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stožec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy- Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy
iris“
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD ||lllll|llilllllilllllllllllllllllllKlilcijiijliilijllilijl
<br> JIHOČESKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství Oddělení silničního hospodářství
<br> U Zimníhp stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice
<br> 7—5,-,_._ - " -.' auru—“=
<br> Našeč.j.: KUJCK 136714/2020 _ *,43.71 33 Bc
<br>.<.> : ODSH 132588 2020 'iur SO ' " ' ?]," "'"“ "“ ““,„_ Sp „ “ ““.„,riva- : furt/zam Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXX f“.<.>,) r.= “UO,; Telefon: 386 720143 ' if “ťa qua? l ; E-mail: urban©kraj-jihocesky.cz Datum: 6.11.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství v Č.Budějovicích,jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 77 odst.1 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů“ (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),po předchozím písemném vyjádření Policie QR,Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,dopravního inspektorátu Prachatice č.j.KRPC-19759 CJ-2020-020606 zevdne 22.10.2020,a kladné vyjádření majetkového správce silnice 1/4 a 1/39 Reditelství silnic a dálnic CR,správy České Budějovice ze dne 22.10,2020
<br> stanovuje
<br> Žadateli — právnické osobě: <.>,Metrostav,a.s <.>,Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8,ICO: 000 14 915 <,>
<br> zastoupená na základě plné moci právnickou osobou KASKA s.r.o <.>,Prostřední 3,370 04 Ceské Budějovice,ICO 260 80 966
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici 1/4 a 1/39,okres Prachatice,dle předloženého návrhu DIO <,>
<br> vtermínu od 16.11.2020 — do 3.12.2020 <.>
<br> Důvod: rekonstrukce komunikace 1/39 (Lenora — Stogrova huť)
<br> 1.Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého návrhu dopravně inženýrského opatření,který je nedílnou přílohou tohoto stanovení <.>
<br> 2.Dopravní značení bude osazeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla pr...

Načteno

edesky.cz/d/4272860

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stožec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz