« Najít podobné dokumenty

Obec Vrátno - Rozpočtové opatření č. 10 /2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrátno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 10 /2020
Obec Vrátno KEO-W 1.11.350 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 7.11.2020
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2020
<br> Rozpočtové opatření č.10
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX XX XXX,000000 0000 000 Daň z příjmů právnických osob 1) 453 000,00
<br> 403 000,00 50 000,00 453 000,00celkem:0000Paragraf *
000000000 2111 1 432 400,00 1 000 000,000000 1031 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2) 2 432 400,00
<br> 1 432 400,00 1 000 000,00 2 432 400,00celkem:1031Paragraf Pěstební činnost *
000000000 2111 127 600,00 30 000,000000 3612 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3) 157 600,00
<br> 127 600,00 30 000,00 157 600,00celkem:3612Paragraf Bytové hospodářství *
celkem:Org: 0000 1 963 000,00 1 080 000,00 3 043 000,00
<br> PŘÍJMY celkem 1 963 000,00 1 080 000,00 3 043 000,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX X XXX 000,000000 1031 000 Nákup ostatních služeb 4) 1 823 000,00
<br> 823 000,00 1 000 000,00 1 823 000,00celkem:1031Paragraf Pěstební činnost *
celkem:Org: 0000 823 000,00 1 000 000,00 1 823 000,00
<br> 000000000 5171 64 500,00 80 000,000003 6171 000 Opravy a udržování - obnova brány usedlosti čp.32 5) 144 500,00
<br> 64 500,00 80 000,00 144 500,00celkem:6171Paragraf Činnost místní správy *
celkem:Org: 0003 64 500,00 80 000,00 144 500,00
<br> VÝDAJE celkem 887 500,00 1 080 000,00 1 967 500,00
<br> Zpracoval: XXXX XXXXXX,DiS.dne: X.XX.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.10
<br> Schváleno usnesením na zasedání dne 07.11.2020 <.>
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> PŘÍJMY
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> 1121 403 000,00 50 000,00 453 000,00...

Načteno

edesky.cz/d/4272277


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrátno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz