« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
č.j.MCBJ IH/ 1 1220/2020/MO/Svár <.>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO B'RNO,MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-JIH Majetkový odbor Uřadu městské části Brno-jih
<br> Záměr obce prodat.směnit,darovat,nronaimout,propachtovat nebo vvpůiěit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat iako výnrosu <.>
<br> V souladu s ustanovením š 39 odst.1 z.č.128/2000 Sb.o obcích,v platném znění
<br> IV!
<br> zveřejňuje po dobu 15 - ti dnů,záměr statutárního města Brna,městske casti Brno-jih
<br> - pronájem částí pozemků p.č.704/2,p.č.704/3,p.č.704/7,p.č.704/9,p.č.706/4,p.č.707/7,p.č.707/8 vše v k.ú.Horní Heršpice
<br> 'Q„“—_“ZŠÝ— : : „.S;- \_ _ i
<br> ! " “ i.„9 au,'.<.>.).<.> * " - 301/2.'
<br>." ' “+ ',<.> "7m 5 1,:,v * ' €,' 'Í.um? až o / ».<.> i.<.> i,<.>,_ _.m *-.<.>.- ? 5 :' ).If \ Í '—' ' —.7- l :“.i.:.' :.»'-' --.“ z (,<.> _' XXX - : “ Í _.— a;!—.X“ \ 'C _ - "$ —,<,>.- 1 1 I : “.: -\ * 1.5195/9.—."s ' \f.!
<br> : "č“ ';" „ l;“ ' „
<br> a.» \,' ŠQZE'L '
<br> _,<.>.„ éíí 1
<br> |,; \.Í.&'
<br>.<.> <.>,— :."-: \ 'li- ;* '."ÍÍSBRČI_6ÝŠ\.' f'— " ' k,;
<br> 'n',: \ “:.i
<br>.<.> „_ „" — -— 5351 *- '_ 't.<.>.na? 1%:,j
<br> Nabídky,náměty či připomínky k uvedenému záměru budou přijímány na podatelně ÚMČ Brno jih,Mariánské nám.13,617 00 Brno,ato po dobu zveřejnění tohoto záměru <.>
<br> Vyvěšeno dne: 12 _„_ 2020 Sejmuto dne: Úřad mésts ča Mariánské n.'
<br> V Brně dne: 12.1 1.2020
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXX,v.r.XXX XX Br vedoucí majetkového odboru nc UMČ Brno—jih

Načteno

edesky.cz/d/4271541

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz