« Najít podobné dokumenty

Obec Knínice (Jihlava) - Skládka BOREK - schůze 8.12.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Knínice (Jihlava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020_35/3
Návrh rozpočtu na rok 2021 - Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek,ICO: 60816180
<br> v"
<br> Prijmy rozpočtu SR 2020,UR 2020 a skutečnost k 31.1.0 2020 a návrh na rok 2021 (v Kč)
<br>.Para poa- tm _ _.<.>.se mu imo—“20 _Skúte'čnpst 2020 " WWE-razggůu 2021 3722 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 3722 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem.věci a jejich části- skládka,hala 5 137 400,00 5 137 400,00 3 636 621,12 5 281 300,00 3722 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí- kogenerační jednotka 6 300,00 6 300,00 6 374,28 6 500,00
<br> Součet za Para 3722 5 156 700,00 5 156 700,00 3 642 995,40 5 287 800,00 6310 2141 Příjmy a výdaje z úvěr.fínanč.operací/Příjmy z úroků 1 000,00 1 000,00 928,97 1 000,00
<br> Součet za Para 6310 1 000,00 1 000,00 928,97 1 000,00
<br> Příjmy celkem 5 157 700,00 5 157 700,00 3 643 924,37 5 288 800,00
<br> Výdaje rozpočtu SR 2020,UR 2020 a skutečnost k 31.10.2020 a návrh na rok 2021 (v Kč)
<br> Para " Půl text ' sn zum: un mu šamana 2m navrh-rozpuku 2021.3722 5139 Nákup materiálu j.n.5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 3722 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 16 000,00 16 000,00 15 022,00 16 000,00 3722 5166 Výdaje na dodav.pořízení informací- daň,poradenství 30 000,00 30 000,00 27 104,00 30 000,00 3722 5168 Zpracování XXX a služby souv.s IT X kom XX XXX,00 15 000,00 5 907,22 15 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 55 000,00 28 755,00 55 000,00 3722 5171 Výdaje na dodavatel.zajíšť.opravy a údržby 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 3722 5175 Výdaje na poř.věci a služeb - pohoštění 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 3722 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,XX X XXX XXX,00 37 853,00 27 500 000,00 3722 6130 Pozemky 2 418 600,00 2 418 600,00 0,00 0,00
<br> Součet za Para 3722 4 841 600,00 4 841 600,00 114 641,22 27 723 000,00 6310 5163 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací/Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 000,00 2 347,13 3 000,00 Součet za Para 6310 3 000,00 3 000,00 2 347,13 3 000,00 6399 5362 Ost.finanční...
2020_35/2
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU 2022 - 2024 DSO - Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek
<br> IČO: 60816180
<br> 2022 2023 2024 příjmy celkem 5 350 000 5 400 000 5 450 000 ztoho daňové příjmy třída 1 O O 0 nedaňové příjmy třída 2 5 350 000 5 400 000 5 450 000 kapitálové příjmy třída 3 0 0 0 přijaté dotace třída 4 O O 0 výdaje celkem ztoho běžné výdaje třída 5 1 460 000 1 610 000 1 760 000 kapitálové výdaje třída 6 O 0 SALDO: příjmy - výdaje 3 890 000 3 790 000 3 690 000 Financování celkem třída 8 ztoho krátkodobé přijaté půjčky ( + ) 0 O 0 uhrazené splátky krát.přij.půjček ( - ) O 0 O dlouhodobé přijaté půjčky ( + ) 0 0 0 uhrazené splátky dlouh.přij.půjček ( - ) 8124 -2 200 000 -2 200 000 -2 200 000 změna stavu krátprostředku na účtu 8115 -1 690 000 -1 590 000 -1 490 000
<br> 16 11.20le
<br> 15.11.2020 & 12.20le
<br> Vyvěšeno: Zveřejněno v elektronické podobě:
<br> 8.12.2020
<br> Podpis a razítko obce:
<br> Sejmuto: Sejmuto
<br> Podpis a razítko obce:
2020_35/1
„ Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek
<br> taKrajířova 27,380 13 Dačice |
<br> POZVÁNKA VŠEM ČLENSKÝM OBCÍM
<br> na Valnou hromadu DSO Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek <,>
<br> která se uskuteční
<br> v úterý 8.prosince 2020 v 15:00 h v sále Kina Beseda Dačice <.>
<br> Program jednání :
<br> Zahájení a kontrola úkolů z poslednívalné hromady Zpráva o činnosti představenstva
<br> Zpráva dozorčí rady
<br> Zpráva provozovatele
<br> Rozpočet na rok 2021
<br> Rozpočtový výhled na roky 2022 - 2024
<br> Výsledky dílčího přezkumu hospodaření
<br> Informace k rozšíření skládky
<br> Různé
<br> Závěr
<br> PPONQNWF'PJNP
<br> S pozdravem
<br> Ing.XXXXX XXXXX předseda LKO Borek

Načteno

edesky.cz/d/4270574

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Knínice (Jihlava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz