« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Rozpočtové opatření č. 6 /2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
DDM LW nad Harm-U.I-ČÚ DWĚElEE
<br> Schválené mapučtnué npnti'ení &.5120211
<br> KEB-41 EJURDIH
<br> FED: plu-Mme Emi-ny 5 důundwuu Ipíá'unu
<br> Iamm plodům-r.- Has-chvalim! uman- ram-Dům
<br> Ffňmw Flf Hui arg Alm: wm: 2.1 mmm-m rm Pa mnam- PHE [I,DE- Enlil nm:-m mnm AII Dalila'lrll 511mm mh: „usum-J DEI me!.Cahen-lu Pu: n.lili 5.1 mm 511 mm 2219 2111 £5ů mm 1% Mjú HE mam Hip-|)- :“th 511mm : mtm; E-Hmu Pu: 2:12- S-HMůD “5 mm man-umana“ til-tmm MWh nim mtm Emmu-u mus mm na mnm _ výdaje Flf FN DW Hin! "+:—m: IJ Wind-m Imh- Pon—him 2212 5121 D.III HEI II]ÚDEI Bl'il [N.DD Úpravu-|.- : udi-mmm Calm-n uFI- 2212 mm na nnnm a: “.W Bird-:l- 31112 5151 H IJDDGU 1 ENDE- EI 51113311- En.-dam hud.-1 Cili-n “Par.31:1 ! DIEM 1M.M ! „H.Do-WWW "vlnu-IHW all-|:: BIH 5151 25 DDD-.W EBMJDD 51 M.WSDJd-lmů uuu.: Girl:—Human hmm mmm amnůnmwmmw 51123 5551 2' m BE&W 13:"5-Dů.W ? 511 lil-EDM) mime rnrn;- Dlli-fliI-me znamu EMINEM zm1mmmuamuimmm Fidli! “Ham 2m Hm 215mm J mi:-nm ===— změnn závazných ulcmtelů Fili-11! Fw M Url: al.-hi I'Mí Im Fomin! Hum: m IUI IHR! xm aan-115mm mmm: BME-D.III Heep.-rmutu 2212 m xm Hm EEE! mm 155 WII-„UD H! mm Dmi mami mnm-| knmunllmci Hůmy UEIH'I'I- 5 EN 25mm 215 mam i 11! 25mm výdaje Pu Pad Dry um Půvab-uf :::-Eru Po mm Mma- 2212 Wil: mm mm: 545 mnm HEI mm 529 000.00 Elim-tt 11.12 na 123.111: mm 1.311 mnm 1 EWH 132 mnm WI adheníw: Wich-lí mi:: 5171 HDD: HH! 111111111 4 253 mm 25 WDM 1! 21'5 unum CHMI-1 mitmf správy HD!- m III—"IH HEH ! IH usum 122 EMM 2 511 mm Damn-|| tui-mnu jinde nemit—En.! vid-jim I'm-1511.11: IGNUM 151mm
<br> Důvudwá zpráva k rnzpnčwuůmu upatřEni E.E-
<br> 'u" Ewladu 5 umanwenim 5,15 :áknna EEEWEDCÚ Eb.<.> :: rumm-g—ch umyvadlem územních mamůtů důl-de |.: mzmčtm-ému opatření v případě Imůn mzpnůtmých můstfedků na :::-„raných ukaaatellth (napr.aména unie:-nu netu: pďE'Eul'lf mi:-ai
<br> ukaIalelil <.>
<br> Schwann starostou dne: [12.10.2021]
<br> _._-.-.-_
<br> \ <.>
<br> na: “\
<br> L'?

Načteno

edesky.cz/d/4269452


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz