« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

26814-k192-2019-sokolnice-oop-dz-177dc.pdf
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
<br> odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
oddělení státního dozoru Olomouc
<br> Dobrovského 6,Olomouc,PSČ 771 11,datová schránka x2d4xnx
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn <.>
Ze dne:
Příloha k čj <.>
Sp.zn <.>
<br>
MO 74810/2020-1150Ol
SpMO 26814/2019-1216Ol
<br>
<br>
Vyřizuje Ing.Bc.XXXXXX XXXXXXXX dle rozdělovníku
Telefon XXX XXX XXX
Mobil
E-mail:
<br> 602 204 260
geratovad@army.cz
<br>
<br>
<br> Datum: 9.listopadu 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Ministerstvo obrany jako speciální stavební úřad (dále jen „úřad“) podle § 15 odst.1 písm.a)
zákona číslo 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v souladu s ustanovením § 43 zákona číslo
49/1997 Sb <.>,o civilním letectví a o změně a doplnění zákona číslo 455/1991 Sb.<,>
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o civilním letectví"),pro vojenská letiště,vojenské letecké stavby a jejich ochranná
pásma,a v souladu s ustanovením § 173 zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen
„správní řád“) zřizuje podle § 37 zákona o civilním letectví ochranné pásmo vojenského
leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Sokolnice (dále jen „OP“) <.>
<br> Specifikace OP radiolokátoru Sokolnice:
Umístění radiolokátoru: Hostěrádky
Chráněné LPZ: Primární radiolokátor (PSR) Sokolnice
Provozovatel LPZ: Armáda České republiky
Výška spodní hrany antény primárního radaru: 330,92 m Bpv
Kraj: Jihomoravský (CZ064)
Obec: Hostěrádky-Rešov (593052)
Katastrální území: Hostěrádky (645702)
Parcelní číslo: st.485
<br> Souřadnice točné osy radaru:
<br> Souřadnicový systém
WGS84 (G873) epocha 1999.4 S-J TSK
<br> B L Y X
49° 07’ 08,31” 16° 45’ 44,56” 587 868,23 1 170 370,21
<br>
<br>
<br>
<br>
Příloha k čj.MO 74810/2020-1150Ol
<br>
<br>
<br> 2
<br> Seznam použitých zkratek:
<br>
Podle ustanovení § 171 a následujících...

Načteno

edesky.cz/d/4269332

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz