« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - 4 Formulář VŘ.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4 Formulář VŘ.pdf
Formulář
pro výběrové řízení na pronájem bytu
<br>
<br> Údaje o žadateli
<br> Jméno a příjmení Datum narození Státní příslušnost Číslo O.P <.>
<br>
<br> Adresa (trvalé bydliště): PSČ Stav:
<br> Kontaktní telefon (email):
<br> Zaměstnání:
<br> Údaje o současných bytových poměrech žadatele
<br> Velikost bytu (v m2) Počet místností v bytu Druh bytu (obecní,soukromý,družstevní,rodinný dům):
<br>
<br>
<br> Zdůvodnění nevhodnosti stávajícího bydlení v případě,že žadatel již je nájemcem bytu (např.nedostatečná velikost <,>
plíseň,topení v kamnech,apod.):
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Údaje o osobách,které bydlí se žadatelem v současném bytě
<br> Jméno Poměr k žadateli Datum narození
<br>
<br>
<br>
<br> Údaje o osobách,které budou se žadatelem bydlet v požadovaném bytě
<br> Jméno Poměr k žadateli Datum narození
<br>
<br>
<br>
<br> Čestně prohlašuji,že nejsem vlastníkem či spoluvlastníkem bytu nebo obytného domu
Čestně prohlašuji,že nemám vůči Statutárnímu městu Ostrava žádné závazky
Souhlasím s možností prověření uvedených údajů
<br>
V……………………………………….dne………………………………………………podpis žadatele…………………………………………………… <.>

Načteno

edesky.cz/d/4268682


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
13. 04. 2021
09. 04. 2021
08. 04. 2021
08. 04. 2021
29. 03. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz