« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - 2020-11-11_130716.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020-11-11_130716.pdf
Statutární město Ostrava,městský obvod Michálkovice vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytu
<br> v <.>,<.>,Pronájem Adresa 0 Velikost Ploczha NP Naj emp e zařizovacích Prohlídka bytu bytu bytu m za m s s o * predmetu Radniční 342/69 v v 26.11.2020 715 00 Ostrava 6 2 + 1 %>“ 1 65“ KC 3003" KC v 13,00 hod <.>
<br> *částka za pronájem zařizovacích předmětů je orientační a bude upřesněna před uzavřením nájemní smlouvy
<br> Podmínky výběrové/10 řízení
<br>.žadatel odevzdá do 04.12.2020 do 11:30 hod.na podatelnu Úřadu městského obvodu Michálkovice zalepenou obálku s označením:
<br> „VŘ na pronájem bytu č.6,ul.Radniční č.p.342 č.0.69“ Tato obálka musí obsahovat:
<br> o přihlášku do výběrového řízení
<br> o formulář pro výběrové řízení na pronájem bytů se všemi vyplněnými údaji o doklad o výši průměrného měsíčního příjmu
<br> 0 na obálce musí být uvedena adresa žadatele
<br>.předepsané formuláře si lze vyzvednout na ÚMOb Michálkovice a jsou ke stažení na internetových stránkách městského obvodu
<br>.o pořadí rozhodne RMOb,přičemž má právo rozhodnout,že neuzavře smlouvu s některým,případně žádným zúčastněným žadatelem
<br>.smlouva bude uzavřena na dobu šesti měsíců s možnosti prodloužení
<br>.žadatel nesmí být vlastníkem spoluvlastníkem bytu nebo obytného domu a tuto skutečnost žadatel potvrdí čestným prohlášením
<br>.úspěšní žadatelé budou vyzváni k uzavření nájemní smlouvy.V případě,že úspěšný žadatel neuzavře nájemní smlouvu do 15 dnů od výzvy k jejímu uzavření,bude osloven další žadatel v pořadí,kterého určila rada městského obvodu <.>
<br>.v případě,že je žadatel nájemcem jiného bytu,je povinen před uzavřením nájemní smlouvy ukončit tento nájemní poměr a uvolněný byt vrátit
<br>.žadatel souhlasí s tím,aby si městský obvod ověřil údaje,uvedené žadatelem v odevzdaných formulářích
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> *,: 1,písemnost ev.č.: __le—w__
<br> <.>,wvěšena dne: “4 47 “*““
<br> sňata dne:
<br> ! ",za správnost: **
<br> souběžně zveřejněna na internetu...

Načteno

edesky.cz/d/4268679


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
03. 03. 2021
01. 03. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz