« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - img-Y11142129-0001_Redigováno.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

img-Y11142129-0001_Redigováno.pdf
Úřad městského obvodu Michálkovice písemnost ev.č.: “fl "?C'CO „ff/'.7: ?D (,O statutární město Ostrava vyvěšena dne: “ městský obvod Nová Bělá sňata dne,starosta ; u za správnost: _.<.>,souběžně zveřejněna na internetu Starosta městskeho obvodu vyhlašuje výběrové řízení č.2/2020 na obsazení funkčního místa Druh práce: vedoucí úřadu —- tajemníkltajemnice Úřadu městského obvodu Nová Bělá Popis pracovní činností:.výkon státní správy a samosprávy dle zákona o obcích,a příprava podkladů a účast na zasedáních rady a zastupitelstva městského obvodu,a řízení a koordinace všech činností úřadu městského obvodu,<.> kompletní zajišťování pracovněprávních vztahů zaměstnanců úřadu městského obvodu.Místo výkonu práce:,Statutární město Ostrava,Uřad městského obvodu Nová Bělá,Mitrovická 100/342,724 00 Nová Bělá Předpokíady:.státní občan České republiky,popř.cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt,dosažení věku 18 let,způsobilost k právním jednáním,bezúhonnost,ovládání jednacího jazyka,čestné prohlášení a negativní lustrační osvědčení ve smyslu § l,2 a 4 zákona č.451/1991 Sb.(tzv.lustrační zákon) — nevztahuje se na uchazeče narozené po 01.12.1971; o vydání lustračního osvědčení požádá uchazeč neprodleně Ministerstvo vnitra ČR,e nejméně tříletá praxe v průběhu 8 íet bezprostředně předcházejících jmenování do funkce: — jako vedoucí zaměstnanec,nebo —— při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.0 0 0 9 0 Požadovaná kvalifikace: Vysokoškolské vzdělání vmagisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.Jiné požadavky: a znalost právních předpisu v oblasti veřej né správy,o znalost zákona č.128r2000 Sb,<.> o obcích (obecní zřízení),v platném znění a obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013 »» Statut města Ostravy <.>,znal...

Načteno

edesky.cz/d/4268678

Meta

Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
03. 03. 2021
01. 03. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz