« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
č.j.MCBJIH/l 1152/2020/MO/Svár <.>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BIRNO,MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-JIH Majetkový odbor Uřadu městské části Brno-jih
<br> Záměr obce prodat.směnit,darovat,pronajmout,nronachtovat nebo vvnůičit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat iako výprosu.V souladu s ustanovením & 39 odst.1 z.č.128/2000 Sb.o obcích,v platném znění ' “" ti Brno-jih
<br> zveřejňuje po dobu 15 - ti dnů,záměr statutárního města Brna,městske cas
<br> - pacht částí pozemku p.č.497/1 v k.ú.Dolní Heršpice
<br> 45925
<br> psími
<br> u.17
<br>.s.: IE w.a v,š :: „ a E
<br> Nabídky,náměty či připomínky k uvedenému záměru budou přijímány na podatelně ÚMČ Brno jih <,>
<br> Mariánské nám.13,617 00 Brno,a to po dobu zveřejnění tohoto záměru <.>
<br> 10 —11-2028
<br> Vyvěšeno dne:
<br> 3 _'m ta XXXX 'h/ _ Ing.LuborVacek,v.r.vedoucí majetkového odboru
<br> Sejmuto dne: Úřad městské _ Brn _ Mariánské neim :i'.ÚMČ Brno-jih
<br> V Brně dne: 10.11.2020

Načteno

edesky.cz/d/4265871

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz