« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Návrh rozpočtu na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2021
Návrh rozpočtu 2021
 
<br>
 
<br> Rozpočtové příjmy
 
 
 
<br>  
 
 
2021
<br> §
Položka
 
 
<br> 0
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin <.>
880 000
<br> 0
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výď.čin <.>
22 000
<br> 0
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.čin <.>
78 000
<br> 0
1121
Daň z příjmů právnických osob
720 000
<br> 0
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
150 000
<br> 0
1211
Daň z přidané hodnoty
1 600 000
<br> 0
1334
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdn.fond
500
<br> 0
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění fun.les
200
<br> 0
1340
Poplatek za likvidaci komunál.odpadu
125 000
<br> 0
1341
Poplatek ze psů
3 000
<br> 0
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1 200
<br> 0
1361
Správní poplatky
3 100
<br> 0
1381
Daň z hazardních her
20 000
<br> 0
1511
Daň z nemovitosti
550 000
<br> 0
4111
Neinvest.Ze stát.rozpočtu
29 000
<br> 0
4112
Dotace KÚ na stát.správu
242 000
<br> 0
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpo
6 520 000
<br> 0
4122
Neinv.přujaté transfery od krajů
700 000
<br> 0
4216
Investiční přijaté transfery ze st.rozpočtu
6 300 000
<br> 1031
 
Lesní hospodářství
550 000
<br> 3612
 
Nájem z bytů
126 000
<br> 3639
 
Příjmy z vlastní činnosti
30 000
<br> 3639
 
Příjmy z pronájmu pozemků
131 500
<br> 3639
 
Příjmy z prodeje pozemků
0
<br> 3722
 
Nákládání s odpady - EKO-KOM
48 000
<br> 5512
 
Příjmy z pronájmu movitých věcí
2 000
<br> 6310
 
Příjmy z úroků
4 500
<br> 6320
 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
4 000
<br> 6330
 
Převody z rozpočtových účtů
100 000
<br> Celkem příjmy
 
 
18 940 000
<br>  
 
 
 
<br>  
 
 
 
<br>  
 
Příjmy dle paragrafů a položek
18 940 000
<br>  
 
Zůstatek na účtech
9 730 000
<br>  
 
Celkem příjmy
28 670 000
<br>  
 
 
 
<br>  
 
 
 
<br> Rozpočtové výdaje
 
 
 
<br> 1031
 
Lesní hospodářství
9 950 000
<br> 2212
 
Pozemní komunikace
600 000
<br> 2310
 
Pitná voda a vodovod
4 560 000
<br> 2321
 
Odvádění a čištění odpad.vod rozbory
5 150 000
<br> 2399
 
Ostatní činnost
20 000
<br> 3314
 
Činnost knihovni...

Načteno

edesky.cz/d/4264784

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz