« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceOpatření obecné povahy Veřejná vyhláška 841,2 kB 86,7 kB 1,1 MB 594,3 kB 1,1 MB 753,6 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
<br> K letišti 1149/23
<br> 160 08 PRAHA 6
<br> Sp.zn.: 20/730/0029/OPHECHO/03/20
<br> Č.j.: 12755-20-701 V Praze dne 3.11.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jako věcně příslušný správní orgán podle
<br> ustanovení § 89 odst.2 písm.c) zákona č.49/1997 Sb <.>,o civilním letectví a o změně a doplnění
<br> zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů,(dále jen „zákon o civilním letectví“),v souladu s ustanovením § 173 zákona č <.>
<br> 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává podle
<br> ustanovení § 37 odst.1 zákona o civilním letectví opatření obecné povahy,kterým se zřizuje:
<br>
<br> Ochranné pásmo heliportu Chotouň
<br>
<br> Článek I <.>
<br>
<br> Ochranné pásmo (dále jen „OP“) heliportu se zřizuje v katastrálním území Chotouň (653993),Vrbčany
(785873),Chotutice (653497),Radim u Kolína (737780) a Třebovle (770515) <.>
<br>
<br>
<br> 1.Seznam použitých zkratek
<br>
ARP vztažný bod heliportu
<br> D celkový největší rozměr vrtulníku
<br> FATO plocha konečného přiblížení a vzletu
<br> ft stopa
<br> HEMS vrtulníková letecká záchranná služba
<br> L14H Letecký předpis řady L – Heliporty
<br> km kurz magnetický
<br> m n.m.(Bpv) výškový systém baltský po vyrovnání,nadmořská výška
<br> OP ochranné pásmo
<br> PinS bod v prostoru
<br>
<br>
<br>
<br> 20/730/0029/OPHECHO/03/20
<br> 2
<br> SA bezpečnostní plocha
<br> TLOF prostor dotyku a odpoutání vrtulníku
<br> ÚCL ČR Úřad pro civilní letectví ČR
<br> VFR pravidla pro let za viditelnosti
<br> VMC meteorologické podmínky pro let za viditelnosti
<br> WGS84 Světový geodetický systém 1984
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Údaje o heliportu:
<br>
Popis stavby a poloha v obci
<br> Heliport se nachází v polích asi 900 m jižně od obce Chotouň (obec Chrášťany,okres Kolín) <,>
<br> na pozemku parc.č.591/1,v...
bez názvu
C1 LK8065
<br> Č
<br> í
<br> s
<br> l
<br> o
<br>
<br> p
<br> ř
<br> e
<br> k
<br> á
<br> ž
<br> k
<br> y
<br> Y
<br> -
<br> J
<br> T
<br> S
<br> K
<br>
<br> [
<br> m
<br> ]
<br> X
<br> -
<br> J
<br> T
<br> S
<br> K
<br>
<br> [
<br> m
<br> ]
<br> W
<br> G
<br> S
<br>
<br> 8
<br> 4
<br>
<br> L
<br> o
<br> n
<br> g
<br> i
<br> t
<br> u
<br> d
<br> e
<br> W
<br> G
<br> S
<br>
<br> 8
<br> 4
<br>
<br> L
<br> a
<br> t
<br> i
<br> t
<br> u
<br> d
<br> e
<br> P
<br> o
<br> p
<br> i
<br> s
<br>
<br> p
<br> ř
<br> e
<br> k
<br> á
<br> ž
<br> k
<br> y
<br> N
<br> a
<br> d
<br> m
<br> o
<br> ř
<br> s
<br> k
<br> á
<br>
<br> v
<br> ý
<br> š
<br> k
<br> a
<br>
<br> v
<br> r
<br> c
<br> h
<br> o
<br> l
<br> u
<br>
<br> o
<br> b
<br> j
<br> e
<br> k
<br> t
<br> u
<br>
<br> [
<br> m
<br> ]
<br> N
<br> a
<br> d
<br> m
<br> o
<br> ř
<br> s
<br> k
<br> á
<br>
<br> v
<br> ý
<br> š
<br> k
<br> a
<br>
<br> p
<br> a
<br> t
<br> y
<br>
<br> o
<br> b
<br> j
<br> e
<br> k
<br> t
<br> u
<br>
<br> [
<br> m
<br> ]
<br> R
<br> e
<br> l
<br> a
<br> t
<br> i
<br> v
<br> n
<br> í
<br>
<br> v
<br> ý
<br> š
<br> k
<br> a
<br>
<br> o
<br> b
<br> j
<br> e
<br> k
<br> t
<br> u
<br>
<br> [
<br> m
<br> ]
<br> P
<br> e
<br> n
<br> e
<br> t
<br> r
<br> u
<br> j
<br> e
<br> Z
<br> á
<br> k
<br> l
<br> a
<br> d
<br> n
<br> í
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br> P
<br> ř
<br> e
<br> c
<br> h
<br> o
<br> d
<br> o
<br> v
<br> á
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br>
<br> d
<br> e
<br> n
<br> n
<br> í
<br> P
<br> ř
<br> e
<br> c
<br> h
<br> o
<br> d
<br> o
<br> v
<br> á
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br>
<br> n
<br> o
<br> č
<br> n
<br> í
<br> P
<br> ř
<br> i
<br> b
<br> l
<br> i
<br> ž
<br> o
<br> v
<br> a
<br> c
<br> í
<br>
<br> (
<br> v
<br> z
<br> l
<br> e
<br> t
<br> o
<br> v
<br> á
<br> )
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br>
<br> d
<br> e
<br> n
<br> n
<br> í
<br> P
<br> ř
<br> i
<br> b
<br> l
<br> i
<br> ž
<br> o
<br> v
<br> a
<br> c
<br> í
<br>...
bez názvu
S
<br>
2020-11-04T07:02:57+0100
Ing.XXXX XXXX XXXfaeXXXcXXbXbXXXXeXbdXXXXXcXXbXXXXXXXX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Potvrzení doručení XXXXaabXcaXXcXbXXcXXXdXXXXeXadbXXXXXcXXX
bez názvu
S
<br>
2020-11-04T07:03:05+0100
Ing.XXXX XXXX XXXXcdXfXXcXfbXeXXaXXXXXXXXXbXXeaXdXfXXX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Potvrzení doručení eXbaXbXXXXbcXXXXXXXbecdXXcXfcXXXcXdXXXXc
bez názvu
S
<br>
2020-11-04T07:02:32+0100
Ing.XXXX XXXX dXXXXXXXXXXXXXfbcXXaXeXXXfeabXXacXcXXXed
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Potvrzení doručení XXfXXXeXXXbaXXfXfXXbcdeXXXXXadXaXXXcXXdX
bez názvu
S
<br>
2020-11-04T07:02:23+0100
Ing.XXXX XXXX XXXfXbXXXXXXXXdXeXafXaeXfXXXXXXedXaXXcXX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Potvrzení doručení baXaaXaXXXaeXdXXcfXdXeeXdeXXcXbXeXeXXXdX

Načteno

edesky.cz/d/4263802

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz