« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - Naskenováno na multifunkčním zařízení Xerox.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Naskenováno na multifunkčním zařízení Xerox.pdf
Úřad mina-kého obvodu MIchúlkovlce
<br> ' ' '.<.> : __sLJ___.____I * z.Magistrat mesta Ostravy “mmm-"“ 9“ č ú o : O odbor územního plánování a stavebního řádu vyvěšena dne: “" - 70 ?“ aneta dna:
<br> za a rávncat' !$? Vaše značka: p '—"'““'—— Ze dne: souběžně zveřejněna na internetu Č.j.: SMC/617061/20/UPaSŘ/Růž Sp.zn.: - dle rozdělovníku - Vyřizuje: lng.XXXXX XXXXXXXXX Telefon: +XXX XXX XXX XXX E-mail: pruzickova©ostrava.cz Datum: 4.1 12020
<br> VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ ZMĚNY,TERMÍNU KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMENY č.2b UZEMNIHO PLANU OSTRAVY
<br> Magistrát města Ostravy,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako pořizovatel Změny č.2b Územního plánu Ostravy,příslušný podle 56 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),v souladu s ustanovením & 55b odst.2 a 5 52 odst.1 stavebního zákona a ve smyslu ustanovení € 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,oznámil konání veřejného projednání návrhu Změny ě.2b Územního plánu Ostravy,které mělo proběhnout dne 12.11.2020 v 16 hodin v budově Magistrátu města Ostravy,v zasedacím sále zastupitelstva města <.>
<br> Přestože současná vládní opatření umožňují,za podmínky dodržení hygienických opatření,konání veřejného projednání,tak s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a také v návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.9.2020,kterým vláda ČR vyhlásila pro území České republiky nouzový stav a následně přijatá krizová opatření ze dne 21.10.2020,kterými se omezuje volný pohyb osob & omezují činnosti orgánů veřejné moci a státních orgánů,což může znemožnit těm,kteří jsou dotčeni řešením změny územního plánu,uplatňovat vplném rozsahu jejich práva a oprávněné zájmy,se město Ostrava rozhodlo posunout termín konání veřejného projednání na dobu po nouzovém stavu tak,aby umožnilo komukoliv se s navrhovanou změnou Územního plánu Ostravy seznámit a k navrženému řešení uplatnit svá práva <...

Načteno

edesky.cz/d/4263079

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
26. 02. 2021
26. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz