« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška, veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška, veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna.
Úřad městské čá's'timměsta Brna Brno - jih Mariánské nám.13,617 00 Bmo O -_|.<.> Magistrát města Brna ŠD & 5 "H“ ŽUŽÚ Odbor uzemniho planovani a rozv0je č.j.44 O 31 ? P ) B R N 0 Příloha: č.j.: MMB/0460754/202O VEREJNA VYHLASKA
<br> Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) jako pořizovatel územně plánovací dokumentace dle 5 6 odst.1 písm.a),g 188 odst.3,55b odst.2 ve spojitosti s 5 52 odst.1,2,3,4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a g 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,oznamuje
<br> veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B5I19-CM,MČ Brno-Královo Pole,k.ú.Černá Pole — Přestavbové území Porgesova,třída Generále Píky včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
<br> Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatelů se bude konat
<br> ve středu 9.prosince 2020 v 16:00 hod.v budově Magistrátu města Brna,Kounicova 67,Brno,v zasedací místnosti č.426 <.>
<br> Veřejné projednání bude konáno za dodržení v dané době aktuálních hygienických a epidemiologických opatření vyhlášených příslušným orgánem státní správy <.>
<br> Cílem změny ÚPmB je efektivní využití doposud nevyužitých ploch v původně periférní části centrální zóny města (plocha orientovaná západně podél třídy Generála Píky),evidované z části jako brownfield na zrušeném dobývacím prostoru královopolské cihelny a východní výspě bývalé královopolské strojírny.Jedná se o změnu celoměstského významu,která je pořizována zkráceným postupem dle ustanovení 555a stavebního zákona <.>
<br> Návrh změny ÚPmB B5/19-CM bude vystaven v budově Magistrátu města Brna,v zasedací místnosti č.360 ve III.podlaží,Kounicova 67,Brno,bude přístupný od 6.11.2020 do 16.12.2020 včetně,a dále na internetové adrese:
<br> https://upmb.brno.cz/platnv-uzemni-plan/zmenv—uzemniho—planu/zmenv-upmb-samostatne/zmena—upmb-b5—1 9- cm-mc—brno-kraIovo-pole-k-u-cerna-poIe-prestavbove—uzemi-porqesova—trida-qenerala-pikv/...

Načteno

edesky.cz/d/4263060

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz