« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Zápis z 10 jednání ZO ze dne 29.10.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 10.  jednání ZO ze dne 29.10.2020
1
<br>
<br>
<br> Obec Bílá
<br>
Zápis č.10
ze zasedání zastupitelstva obce Bílá konaného ve čtvrtek dne 29.října 2020 v 17.00
<br> hodin v Horské chatě Bílá
<br>
Přítomni: 7 členů zastupitelstva obce – Ing.XXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX <,>
XXXXXX XXXXXX,DiS <.>,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX,XXXX XXXXX
<br>
X.Zahájení
Starosta obce Ing.XXXXX XXXXXXX zahájil v XX:XX hodin zasedání,konstatoval <,>
že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
o obcích,v platném znění.Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla
na úřední desce Obecního úřadu Bílá zveřejněna po dobu nejméně 7 dní.Starosta obce
konstatoval,že z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce je přítomno
7 členů zastupitelstva obce.Zastupitelstvo je usnášení schopné
(§ 92 odst.3 zákona o obcích).Starosta obce upozornil přítomné,že ze zasedání je pořizován
písemný a audio záznam,písemný záznam se zveřejňuje na webových stránkách obce a na
úřední desce.Dále upozornil na zpřísněné podmínky z hlediska konání zastupitelstev
v nouzovém stavu v boji s pandemií koronaviru,ochrana dýchacích cest,rozestupy 2 m <.>
<br>
Starosta přednesl návrh programu jednání ZO:
1.Zahájení
2.Volba ověřovatelů zápisu,zapisovatele
3.Kontrola usnesení z posledního jednání ZO
4.Zpráva starosty
5.Dodatek č.9 ke Smlouvě o úhradě finančního podílu na pořízení movitých věcí a služeb
<br> z projektu Přeshraniční spolupráce regionu Frýdlantsko – Horné Kysuce ze dne 20.5 <.>
2011
<br> 6.Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací s Moravskoslezským krajem
7.Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – rekonstrukce hygienických zařízení MŠ Bílá
8.Schválení Spisového řádu obce
9.Schválení Sazebníku úhrad za poskytování informací na účetní období
<br> 2020
<br> 10.Pronájem parkoviště Bílá - střed,Mezivodí
11.Schválení Plánu zimní údržby
12.Schválení aktualizované Směrnice o cestovních náhradách
13.Revokace usnesení č.9/11 ze dne 25.6.2020 o směně části pozemku parc.č.4542/5
14.Schválení odprodeje p...

Načteno

edesky.cz/d/4262346

Meta

Pronájem   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz