« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Usnesení zastupitelsva 10. 9. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0591_0001.pdf (46.5 kB)
4.Usnesení zastupitelstva obce Dolní Pohled,č.4/2020 ze dne 10.9.2020
<br> 4.1.Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace <.>
<br> 4.2.Zastupitelstvo projednalo žádost majitele pozemku 109/9 kú Dolní Pohleď,na změnu územního plánu obce Dolní Pohleď.Po konzultaci s projektantem dospělo k tomuto závěru:
<br> Jelikož právě probíhá schvalování změny územního plánu č.2 obce Dolní Pohledřna umístění čističky odpadních vod a vytvoření cca 8 stavebních parcel,nelze již do tohoto řízení zasahovat.Změny územního plánu probíhají po 6-8 letech dle potřeby obce.Dřívější změna může být provedena pouze se souhlasem kraj ského úřadu,nejdříve však za 2 roky.V tomto případě obec požaduje veškeré náklady na změnu po žadateli.Náklady se pohybují v řádech několika desítek tisíc.V případě,Že kraj ský úřad požaduje vyhodnocení vlivu na životní prostředí,cena je ještě vyšší o zhruba 100 000 Kč <.>
<br> Jelikož na pozemek 109/9 kú Dolní Pohledvnevede veřejně přístupná cesta,ani cesta vlastní,doporučujeme zajistit si přístup do případné změny <.>
<br> 4.3.Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku pč.389 kú Hněvkovice u Ledče nad Sázavou.4.4.Bere na vědomí zprávu starosty o stavu obecních lesů.Usnesení bylo schváleno: 5 pro,0 proti,0 se zdržel
<br> Ověřovatelé zápisu:
<br> XXXXX XXXXXX A! XX) //X// XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX - starosta
<br> OBEC DOLNÍ PoHLEň Dolní Pohlaď XX 285 22 Zruč nad Sázavou

Načteno

edesky.cz/d/4261655

Meta

Prodej   Územní plánování   EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz