« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Usnesení zastupitelstva 18. 6. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0589_0001.pdf (46.24 kB)
5.Usnesení zastupitelstva č.3/2020 ze dne 18.6.2020
<br> 5.1.Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečný účet mikroregionu Posázavský kruh za rok 20 l 9 <.>
<br> 5.2.Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene a uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-6026397/ VBOl Dolní Pohled“ PPč.45/5-KNN.S CEZ Distribuce a.s <.>
<br> 5.3.Schvaluje stanovisko k žádosti na přeprodej pozemku,které zní:
<br> Zastupitelstvo ukládá starostovi v případě kupní smlouvy na pozemek p.č.223/ 16 ze dne 22.3.2019 postupovat dle článku V.odstavec 4 <.>
<br> 5.4.Zastupitelstvo pověřuje Stanislava Cendelína k zastupování obce Dolní Pohledy pro vykonávání práv obce v lesním družstvu obcí Ledeč nad Sázavou <.>
<br> 5.5.Dále projednalo žádost žadatelky o prohloubení příkopu pod vjezdem na jejich dvůr,který je údajně zanesený a neodtéká voda.Případně položit potrubí <.>
<br> Prohlídkou na místě bylo zjištěno,že voda odtéká.Jakýkoliv zásah,který navrhuje,by momentální situaci mohl zhoršit <.>
<br> Zastupitelstvo tuto žádost zamítá jako neopodstatněnou <.>
<br> 5.6.Zastupitelstvo schvaluje návrh úpravy rozpočtu obce č.3/ 2020
<br> Nárůst příjmů 3 200,- Kč Nárůst výdajů 21 738,- Kč Financování 18 538,- Kč
<br> Nárůst výdajů činil hlavně příspěvek místnímu SDH na uspořádání okrskové soutěže.Usnesení bylo schváleno: 7 pro,Oproti,0 se zdržel <.>
<br> Ověřovatelé zápisu:
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> /Á „ )AAÁ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> fil/“.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXX XXXXXXX XXXXXX Petrásek- starosta
<br> oBEc DOLNÍ POHLEČ Dolní Pohieď XX 285 22 Zruč nad Sázavou

Načteno

edesky.cz/d/4261654

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz