« Najít podobné dokumenty

Obec Stožec - Zveřejnění záměru č. 15

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stožec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru č. 15
Obecní úřad Stožec
<br> Stožec 25,384 44 Stožec
<br> Vaše značka: Číslo jednací: Vyřizuje: Ve Stožci dne:
<br> Stoz-1388/2020 F'Lniková 6.l l.2020
<br> Věc: Zveřejnění záměru
<br> OBECSTOŽEC
<br> sídlo Stožec 25,PSČ 334 44,IČO: 00250686 zveřejňuje
<br> v souladu s ustanovením © 39 odstavec 1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znění a usnesením Zastupitelstva obce Stožec č.10 ze dne 29.10.2020
<br> Záměr č.15/2020 PACHT
<br> - části nemovité věci,zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Prachatice <,>
<br> v katastru nemovitostí pro obec 550523 Stožec a katastrální území 7556998tožec,na listu vlastnictví č.10001,tam vedene'jako pozemek,označený jako parcela č.985/2 o výměře 1898 metrů čtverečních,a p.č.974 o výměře 1184 metrů čtverečních
<br> 112
<br> panu Ing.Jaromíru Šlesingerovi
<br> Cena pachtu je stanovena ve výši 0,15 Kč./metr čtvereční/rok <.>
<br> Podmínky pachtu:
<br> Účel užívání & požívání: sklizeň sena <.>
<br> Lhůta a místo pro podání nabídek:
<br> Vyjádření a nabídky dalších zájemců je možné doručit po dobu 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru na Obecní úřad Stožec,Stožec 25,PSC 384 44,v nepiůhledných obálkách zabezpečených proti neoprávněné manipulaci,označených „Záměr č.15/2020“ _ neotvírat“ <.>
<br> Nabídka zájemce musí obsahovat minimálně:
<br> 1) Identifikaci zájemce:
<br> - u fyzických osob: jméno,příjmení,datum narození,trvalé bydliště (popřípadě i kontaktní adresu),telefonní číslo,případně ICO <,>
<br> Obecní úřad Stožec
<br> Stožec 25,384 44 Stožec
<br> - u právnických osob: obchodní firmu (nebo název),sídlo (popřípadě i kontaktní adresu) <,>
<br> IČO,jméno a příjmení zastupující osoby,telefonní číslo.2) Nabízenou výši pachtovného.3) Podpis zájemce.Bližší informace je možné získat osobně na Obecním úřadu Stožec nebo telefonicky na čísle 603 169 163.Upozornění pro zájemce:
<br> - Při posuzování nabídek zájemců nemusí být upřednostněna ta s nejvyšší nabízenou cenou pachtu <.>
<br> - K...

Načteno

edesky.cz/d/4258871

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stožec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz