« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
„Nm—Úřad méstskěwěšst'šěsta Brna 1 Brno —jlh.2,Mariánské nám.13,617 00 Brno
<br> 05 “11“ 2328 č.j.ÁQOŠ—Ě— „.<.> QL
<br> Přlloha:
<br> DOS—uto
<br> „___-".<.>.Na“-
<br> č.j.MMB/0467608/2020/Vich
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit
<br> hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby aneboje přenechat jako výprosu
<br> a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením & 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> prodej pozemku p.č.1369 - zahrada o výměře 35 m2 k.ú.Bosonohy (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Švancerová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3.601 67 Brno <,>
<br> dv.208,tel.542173078,e-mall: svancerova.katerínaQbrnocz)
<br> prodej pozemku p.č.1060/2 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 31 m2
<br> v k.ú.Trnitá (informace o uvedeném záměru a dalším postupu í mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Boleslavová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3.601 67 Brno <,>
<br> dv.206,tel.542173096.e—mail: boleslavova.eva©brno.cz)
<br> prodej
<br> - části pozemku p.č.251/1,o výměře 50 m2,v k.ú.Soběšice,označeného jako B1 - části pozemku p.č.253,o výměře 135 m2,v k.ú.Soběšice,označeného jako C ato za jednotkovou kupní cenu 3.500 Kčlm2
<br> č.j.MMB/O467608/2020/Vich
<br> “* * ÍW7 7——
<br> IOŽ'O/l
<br> Q IOZI
<br> [:.<.> —| Jana.“ "X- um“ -Mpu.po.m- lmuf
<br> Mun: M “"A-“hd „ea-ip: nasa-nur 0 mocninu-ucpat Mu ana/mm
<br> \ Áw/ [ '—Í"7"—' 4
<br> Lokalita - Melatln
<br> _ anhval mim- anu.Mnjotknvý odbor © W _ _ _ uiugnmumn—nm-w 255/ ' ' ' ' mamka l:!OD
<br> č.j.MMB/0467608/2020/Vich
<br> /020//
<br> fl 102/
<br> Psáry
<br> 0.259/2 '
<br> 'Wpolp.£."K-Mm' Jam:.p:.25:- “hm“ Mn do "nM-'“ lpol.mmm - 200170191
<br> o.'.254/1 /085/8 7 / / 1 Lokalita - Melatln (2) _ Mo...

Načteno

edesky.cz/d/4258333

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz