« Najít podobné dokumenty

Obec Chomle - Aukční vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chomle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška
Ill ||| ||||II|Il| IllIIIIIIIIIII|II||I|||lI||||| || Ill ||| II" III ||| |||
<br> 31608/Pí2020-HMSU Čj.UZSVM/P/21908/2020-H MSU
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA č.SKUPIPL12016I0218
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetkucz <.>
<br> |.Termín konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,íCO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkama'etkucz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den 25.11.2020 (středa) v 9:00 hod <.>
<br> Konec aukce se stanovuje na den 17.12.2020 (čtvrtek) v 10:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Plzeň Kontaktní osobou je Radka Snajdrová
<br> Telefon: 377 169 434,email: radka.snajdrova©uzsvm.cz
<br> !|.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS").Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> Ill.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390f42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,za kterou právně jedná JUDr.XXXXX XXXXXXX,ředitelka odboru Hospodaření s majetkem státu Územního pracoviště Plzeň,pověřená na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v platném znění <.>
<br> IV.Předmět aukce
<br> Předmětem elektronické aukce je nemovitá věc:
<br>.pozemková parcela č.136123 o výměře 154 m2,ostatní plocha,ostatní komunikace
<br> vk.ú.Chomle,obec Chomle,vedená u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,Katastrální pracoviště Rokycany a zapsaná na ...

Načteno

edesky.cz/d/4256748

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chomle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz