« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Záměr obce Bílá prodat část pozemku ve vlastnictví obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 1
Záměr obce - prodej části pozemku 4542/5
Telefon Bankovní spojení IČ 00577669
558 690 020,724 045 337 KB Frýdek-Místek DIČ CZ00577669
datová schránka: wssbk9s č.ú.27725781/0100
E-mail: ou@obecbila.cz www.obecbila.cz
<br>
<br> OBEC B Í L Á
<br>
Bílá 151,739 15 pošta Staré Hamry
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br>
Záměr obce Bílá prodat část pozemku ve vlastnictví obce
<br>
Obec Bílá zastoupena starostou obce Ing.Tomášem Kubačákem,a tímto v souladu
s ustanovením § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znění
zveřejňuje záměr obce Bílá prodat část pozemku ve vlastnictví obce <.>
<br> Předmětem záměru je odprodej části parcely 4542/5 ve vlastnictví obce dle přiloženého
geometrického plánu novým zaměřením parc.č.1547 o výměře 36 m2 a parc.č.1548
o výměře 1 m2 viz.příloha č.1
<br> Celková cena stanovená Znaleckým posudkem č.1820-47/20 a dodatkem č.1 k tomuto
posudku XXXX XXXX obvyklá je určena ve výši XX.XXX,- Kč.Kupní cena může být sjednána
minimálně ve výši ceny obvyklé <.>
<br>
Zájemci mohou své nabídky podávat písemnou formou v zapečetěné obálce označené textem
„Odprodej části pozemku p.č.4542/5“na Obecní úřad Bílá,Bílá č.151,739 15 Staré Hamry
do 20.11.2020 do 12:00 hodin <.>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXX v.r <.>
starosta
<br>
<br>
Datum vyvěšení oznámení záměru: 4.11.2020
<br> Datum sejmutí oznámení záměru:
<br>
<br>
2020-11-04T10:03:42+0000
Ing.XXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4252087

Meta

Zveřejnění záměru   Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz