« Najít podobné dokumenty

Obec Hrčava - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hrčava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-s-ucinnosti-od-4-11-2020.pdf
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2 Praha 30.října 2020 Č.j.: MZDR 47828/2020-1/MIN/KAN MZDRX01CKUDM MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: I.Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči a všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením,domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se s účinností ode dne 4.listopadu 2020 nařizuje nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření,a následně s frekvencí nejméně jedenkrát za 7 dní,provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů provedených zaměstnancem,který je zdravotnickým pracovníkem,nebo poskytovatelem zdravotních služeb,s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotních služeb,u všech svých pacientů,kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči,nebo uživatelů sociálních služeb.Vyšetření se neprovádí u osob,které prodělaly onemocnění COVID-19 a od ukončení izolace,která byla nařízena z důvodu onemocnění COVID-19,neuplynulo více než 90 dnů,u osob,kterým byl v posledních 48 hodinách před pravidelným vyšetřením proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem,a u osob v terminálním stadiu onemocnění.II.Všem pacientům nebo uživatelům sociálních služeb poskytovatelů uvedených v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 4.listopadu 2020 podrobit se vyšetření podle bodu I.Str.1 z 4 *MZDRX01CKUDM* III.Všem p...

Načteno

edesky.cz/d/4251794

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hrčava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz