« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni-o-vyberovem-rizeni-s-aukci.docx
25844/C/2020-HMSU
Čj.: UZSVM/C/17680/2020-HMSU
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště České Budějovice,odbor Hospodaření s majetkem státu
Prokišova 1202/5,371 03 České Budějovice
<br>
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
<br> čís.C/46/2020 a jeho podmínkách
na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území
Vidov
<br>
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle §9 zákona č. 219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ustanovení § 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
vyhlašuje dne 3. 11. 2020
výběrové řízení s aukcí (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br>
I <.>
Prodávaný majetek
Pozemek
Parcela č <.>
Výměra m2
Druh pozemku
Způsob využití
způsob ochrany
<br> 160/2
732
ostatní plocha
neplodná půda
-
<br>
<br>
zapsaný na listu vlastnictví č.60000 v k.ú.Vidov,obec Vidov,vedený Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,Katastrálním pracovištěm České Budějovice <.>
<br>
II <.>
Popis prodávaného majetku
Pozemek navazuje na zastavěnou část obce,je porostlý náletovými dřevinami,prostředkem vede stoka.Pozemek je volně přístupný z jedné strany štěrkovou cestou a z druhé strany cyklostezkou,která vede podél řeky Malše.Pozemek je zatížen věcným břemenem zřizování a provozování vedení kanalizačního potrubí s právem vstupu a vjezdu za účelem kontroly,provozu,údržby a oprav ve prospěch Jihočeského vodárenského svazu.Na hranici pozemku je veden vodovod.Pozemek se nachází v záplavové zóně Q5 řeky Malše <.>
V územním plánu obce Vidov je pozemek veden jako plochy občanské vybavenosti <.>
<br>
III <.>
Prohlídka prodávaného majetku
Prohlídka prodávan...

Načteno

edesky.cz/d/4248591

Meta

Prodej   Územní plánování   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz